Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số

Cập nhật ngày: 10/07/2024 18:09:43

ĐTO - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ vào chiều ngày 10/7.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.


Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp

Trong 6 tháng đầu năm 2024, chuyển đổi số quốc gia đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình (trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính) cả nước đạt 42% (cuối năm 2023 là 17%); bộ, ngành đạt 61% (cuối năm 2023 là 38%); địa phương đạt 17% (cuối năm 2023 là 9%). 63/63 địa phương (tăng 14 địa phương so với cuối năm 2023) đều đã ban hành chính sách giảm, miễn phí lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 15/63 địa phương (tăng 2 địa phương so với cuối năm 2023) đã ban hành chính sách giảm thời gian để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán đạt hơn 87% (tăng 9,67% so với cuối năm 2023), vượt mục tiêu đề ra cho năm 2025.

Số lượng doanh nghiệp công nghệ số tăng 8% so với cùng kỳ; phát triển doanh nghiệp công nghệ số đạt 50.350 doanh nghiệp so với mục tiêu 48.000 doanh nghiệp (đạt gần 105%); hoàn thành triển khai 43/53 dịch vụ công thiết yếu (đạt hơn 81%); 19/21 bộ, cơ quan ngang bộ và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 9 bộ, 26 tỉnh, thành phố so với cuối năm 2023) có Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương kết nối với hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ đạt 97,6%;…

6 tháng đầu năm, kết quả thực hiện Đề án 06 đã cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư, trong đó, đã đơn giản hóa 793/1.084 thủ tục hành chính tại 19 Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ (đạt hơn 73%), có 7/19 bộ, ngành đã thực hiện 100% phương án đơn giản hóa. Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp hơn 4.500 dịch vụ công trực tuyến; có gần 16,4 triệu tài khoản; 328 triệu hồ sơ đồng bộ, 28,8 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền 14.528 tỷ đồng…


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương và sự đồng lòng, ủng hộ tích cực của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ. Đồng thời, tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện, ban hành các chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Trong 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn nữa những nhiệm vụ chưa hoàn thành, triển khai có trọng tâm, trọng điểm và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện các cơ chế, chính sách và lấy đầu tư công để dẫn dắt, huy động mọi nguồn lực trong xã hội; kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, giải pháp thời gian tới là phải nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng, sức ảnh hưởng chuyển đổi số để làm động lực cho sự phát triển; lấy người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm, chủ thể phát triển chuyển đổi số quốc gia; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu và chia sẻ cho các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực…

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn