Ngày 31/3, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ 4

Cập nhật ngày: 29/03/2023 05:06:25

ĐTO - Ngày 31/3, tại hội trường UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X sẽ khai mạc kỳ họp đột xuất lần thứ 4. Kỳ họp đột xuất lần này nhằm kịp thời kiện toàn công tác nhân sự (bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026) và xem xét, quyết định một số nội dung cần thiết khác liên quan đến yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự kiến kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thông qua 9 dự thảo nghị quyết. Trong đó, có Nghị quyết về việc giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật, báo chí năm 2022 theo Quyết định số 558 ngày 8/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Nghị quyết về việc thông qua chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ năm 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn