Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở

Cập nhật ngày: 07/02/2023 16:38:18

ĐTO - Thực hiện Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 1/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở (viết tắt Quyết định số 89-QĐ/TW), Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa có văn bản yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, BTV Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện.

>> Quy trình kiểm tra chấp hành chủ trương, quy định của Đảng theo Quyết định số 89-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

>> Quy trình giám sát chuyên đề theo Quyết định 89-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

>> Quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo Quyết định 89-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

>> Quy trình giải quyết tố cáo theo Quyết định 89-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

>> Quy trình thi hành kỷ luật đảng theo Quyết định 89-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng


 Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn VIII, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: P.Lộc

Theo đó, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức thực hiện Quyết định số 89-QĐ/TW ở cấp mình và chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới quán triệt thực hiện bằng hình thức phù hợp. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, BTV Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Cơ quan Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp, Trang Thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao để tham mưu quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 89-QĐ/TW.

BTV Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy nghiên cứu tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy ban hành quy trình kiểm tra, giám sát của các chi bộ trong đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận để thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh. Cũng theo Quyết định số 89-QĐ/TW, cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở khi tổ chức kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo theo Quyết định này. Quy trình khiếu nại kỷ luật đảng thực hiện theo Điều 2 Quyết định số 35-QĐ/TW ngày 15/10/2021 của Bộ Chính trị.

D.C-P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn