Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”

Cập nhật ngày: 01/12/2022 05:51:18

ĐTO - Mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện tại các huyện: Tháp Mười, Châu Thành và TP Hồng Ngự vào tháng 4/2020. Đến tháng 5/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Công văn số 373 về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ), trong đó có nội dung quy định mỗi tháng ít nhất 1 lần vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật để thực hiện mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” với các việc làm thiết thực tại các Tổ NDTQ trên địa bàn tỉnh.


Người dân trên địa bàn huyện Lai Vung tham gia xây dựng cầu, đường nông thôn, tạo thuận lợi trong đi lại và vận chuyển hàng nông sản

Ông Nguyễn Văn Út - Tổ trưởng Tổ NDTQ số 10 (Ấp 2, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh) cho biết, nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ NDTQ theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Quản lý Tổ NDTQ số 10 đã tuyên truyền, vận động 31 thành viên trong tổ nêu cao vai trò tự lực, tự chủ, tự quản của người dân trong sản xuất và đời sống thông qua các công trình, phần việc mang ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng. Điển hình như: Ban Quản lý Tổ NDTQ số 10 đã vận động các thành viên đóng góp tiền để xây dựng 1 tuyến đường “Thắp sáng đường quê” với chiều dài 1.250m, tổng kinh phí gần 7,8 triệu đồng; đồng thời trồng hoa và dọn dẹp cảnh quan môi trường trên tuyến đường nói trên bảo đảm xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng đạt chuẩn ấp nông thôn mới nâng cao.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên, Ban Nhân dân khóm và ấp; Ban công tác Mặt trận, Ban Quản lý Tổ NDTQ thống nhất chọn phần việc: vệ sinh môi trường; chỉnh trang cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng và sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn; xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa... để thực hiện. Tính đến ngày 15/9/2022, toàn tỉnh có 10.423/12.423 Tổ NDTQ (chiếm 83,9%) ra quân thực hiện mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” thường xuyên với hơn 516.000 lượt người dân tham gia, ước tính giá trị làm lợi từ các phần việc, ngày công lao động hơn 51 tỷ đồng. Những việc làm ý nghĩa và thiết thực này đã tạo sự lan tỏa tích cực, rộng khắp trên địa bàn đã tác động làm thay đổi nhận thức của người dân về vai trò quản trị địa phương trong việc xây dựng tinh thần tự lực, tự chủ, tự quản, tự quyết tại cộng đồng dân cư. Qua đó, người dân từng bước cùng nhau phát huy nội lực, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Đặc biệt, “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” được xem là mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Định kỳ hoạt động “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” luôn có đảng viên nơi cư trú, cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ ấp, khóm, xã với hơn 35.900 lượt cán bộ và đảng viên tham gia. Qua đó, đảng viên, cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân kịp thời. Thông qua hoạt động của mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với các hoạt động của từng tổ chức theo hướng sát địa bàn, sát dân, khắc phục hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động; có thêm một kênh thông tin để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nắm chắc tình hình cơ sở tham mưu cấp ủy giải quyết kịp thời những bức xúc của Nhân dân.

Thực tế đã khẳng định, hiệu quả hoạt động của mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng động” đã kích hoạt và phát huy quyền làm chủ của người dân, là nơi kết nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân”, “lấy sức dân, lo cho dân” đây được xem là nhiệm vụ then chốt để cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong cụ thể hóa chương trình hành động và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương. Từ đó, các huyện ủy, thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” gắn với việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đối với các Tổ NDTQ. MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, từng bước nâng cao nhận thức của người dân, nhất là phát huy vai trò tự lực, tự quản, tự quyết, tự chịu trách nhiệm của người dân đối với các vấn đề ở địa bàn dân cư thể hiện rõ thông qua hoạt động của mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”...

NGỌC TÂM

Gửi bình luận của bạn