Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Cập nhật ngày: 17/04/2024 10:35:03

ĐTO - UBND tỉnh vừa thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.

Theo đó, ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 1 ngày, 18/4/2024, thứ Năm.

Dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 được hoán đổi ngày làm việc ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (4/5/2024). Như vậy, dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5/2024, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy (27/4/2024) đến hết thứ Tư (1/5/2024) và làm bù vào ngày thứ Bảy (4/5/2024).


Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân; trong đó, lưu ý cử công chức, viên chức trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Khuyến khích người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5/2024 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Tất cả cơ quan, đơn vị, tổ chức, công sở, trường học, bệnh viện, nơi thờ tự của các Tôn giáo và nhà của Nhân dân treo cờ Tổ quốc dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ chiều ngày 17/4 đến hết 18/4/2024; ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, từ chiều ngày 29/4 đến hết ngày 1/5/2024.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND huyện, thành phố có kế hoạch phân công công chức, viên chức trực trong các ngày nghỉ lễ và hướng dẫn việc treo cờ Tổ quốc trên địa bàn quản lý theo đúng quy định và đảm bảo tính trang trọng.

PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn