Chuyện xóm giềng

Chuyển đổi số - Mọi người đều tham gia

Cập nhật ngày: 08/10/2022 05:55:18

- Gần đây thường xuyên nghe trên báo, đài nói về thực hiện chuyển đổi số để phát triển đất nước, mở ra không gian mới cho sự phát triển tỉnh nhà. Chuyện đó là nhiệm vụ của lớp trẻ, các nhà khoa học là chủ yếu, chứ như tụi mình đâu biết gì về công nghệ thông tin mà tham gia?

- Ông nói tui mới nhớ, ngày 10 tháng 10 là Ngày Chuyển đổi số của tỉnh và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Dịp này cũng là dịp để mọi người xác định lại tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống riêng của mỗi người cũng như sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, cả nước. Cho nên mọi người không thể đứng ngoài cuộc được!

- Vậy yêu cầu của chuyển đổi số là gì?

- Là phải lấy người dân là trung tâm của chuyển đổi số, chính sách và công nghệ là động lực, phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá, bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt, hợp tác là giải pháp quan trọng. Và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của doanh nghiệp và mọi người dân sẽ đảm bảo cho sự thành công của chuyển đổi số. Được thể hiện trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thương mại điện tử, hướng tới phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số…

- Tôi hiểu rồi. Vậy chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, là phương thức phát triển mới của tỉnh, cả nước trong thời gian tới. Và chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới, mà là thêm một cách làm mới cho những việc hiện tại phải không? 

- Đúng vậy. Cho nên nhiệm vụ này không của riêng ai mà là của tất cả chúng ta. 

ĐỒNG DAO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn