TP Cao Lãnh chú trọng phát triển hạ tầng, tạo mặt bằng sản xuất kinh doanh

Cập nhật ngày: 27/10/2022 14:58:21

ĐTO - Thời gian qua, UBND TP Cao Lãnh tăng cường kêu gọi đầu tư hạ tầng dịch vụ kho bãi logistics gắn với vùng nguyên liệu, nguồn lao động, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp lập hồ sơ đề nghị thành lập Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp TP Cao Lãnh với quy mô 48,514ha; hồ sơ xây dựng Cụm Công nghiệp Quãng Khánh với quy mô 50ha; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng khu tái định cư, chuẩn bị quỹ đất, mặt bằng đáp ứng yêu cầu các dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực đột phá, chiến lược phát triển của thành phố; phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Đồng thời, UBND thành phố lập kế hoạch sử dụng đất định kỳ hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất TP Cao Lãnh được lập đồng bộ với quy hoạch xây dựng tại địa phương, thực hiện việc lấy kiến đóng góp của Nhân dân theo quy trình và công khai thông tin về nội dung của quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trên Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và UBND TP Cao Lãnh. Từ đó, TP Cao Lãnh đã triển khai thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.


Các ngành, các cấp trên địa bàn TP Cao Lãnh chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp tiếp cận nhiều nguồn vốn vay phát triển. 
Ảnh: Trang Huỳnh

Về hỗ trợ doanh nghiệp (DN) tiếp cận nguồn vốn, địa phương phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai có hiệu quả chương trình cho vay các gói hỗ trợ DN; luôn tạo điều kiện cho các DN nhỏ và vừa, các dự án khởi nghiệp tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển, đổi mới máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại phục vụ sản xuất, kinh doanh; triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các DN như: khuyến công, khuyến nông, xúc tiến thương mại và đầu tư, chính sách tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ DN vừa và nhỏ, hướng dẫn các DN lập thủ tục đầu tư. Đồng thời phối hợp Trung tâm Hỗ trợ DN, khởi nghiệp triển khai giới thiệu Quỹ Bảo lãnh tín dụng DN nhỏ và vừa, các chính sách, chương trình hỗ trợ DN, khởi nghiệp...

TRANG HUỲNH

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn