Đọc gì trên báo in số 4241 ra ngày 4/9/2023

Cập nhật ngày: 03/09/2023 13:19:02

Xây dựng bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Ban Chấp hành khóa mới đã chủ động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng nhiều Nghị quyết và Kết luận chuyên đề để thực hiện. Hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng Chương trình hành động để lãnh đạo thực hiện phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế địa phương. Qua đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hội Liên hiệp phụ Nữ Xã Tân Dương: Tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Dương, huyện Lai Vung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng gia đình văn hóa, phòng, chống tệ nạn xã hội bằng nhiều hình thức. Qua đó, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ hưởng ứng thực hiện, góp phần với địa phương giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phòng, chống tệ nạn xã hội trong cộng đồng.

Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp, thúc đẩy thương mại và xuất nhập khẩu

Để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp, thúc đẩy thương mại và xuất nhập khẩu, Sở Công Thương cùng các sở, ban, ngành và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, lồng ghép vào kế hoạch hằng năm của ngành theo tình hình thực tế. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp (DN) và người dân về tầm quan trọng của việc phát triển công nghiệp thúc đẩy thương mại và xuất nhập khẩu phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện Chiến dịch “50 ngày, đêm” cài đặt VNeID

Nhằm nâng cao tỷ lệ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) để công dân có thể sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID, thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia… góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xã hội số, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến dịch cao điểm “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản ĐDĐT - cao điểm từ ngày 5/8 - 25/9/2023.

… và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn