Thực hiện có hiệu quả tiêu chí về thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 06/12/2022 13:13:15

ĐTO - Nhằm cụ thể hóa Kết luận số 250 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM sát với hoạt động của ngành.


Người dân trên địa bàn xã Thông Bình, huyện Tân Hồng sử dụng dịch vụ internet, góp phần hỗ trợ tìm kiếm thông tin về sản xuất và tiêu thụ nông sản. 
Ảnh: Ngọc Tâm

Theo Sở TT&TT, toàn tỉnh có 22 doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát với 260 điểm phục vụ, bán kính bình quân khoảng 2km, số người dân được phục vụ bình quân khoảng 6.200 người/điểm. Hệ thống các điểm phục vụ bưu chính tiếp tục được duy trì, đổi mới hoạt động và phát triển thêm nhiều dịch vụ mới. Trên địa bàn tỉnh có 2 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định với 32.000 thuê bao, 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại di động với gần 2 triệu thuê bao, 7 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet với gần 1,4 triệu thuê bao, số trạm BTS hiện nay là 5.000 trạm. Đường truyền internet cáp quang, mạng di động 4G được triển khai đến 100% khóm, ấp. Hệ thống phát thanh, truyền thanh, truyền hình gồm có: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 12 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện; 143 Trạm truyền thanh cơ sở cấp xã (trong đó có 64 trạm ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông) và 5 Trạm truyền thanh của 5 Đồn biên phòng, các cụm loa được đầu tư đến ấp.

Sở TT&TT đã ban hành Công văn số 888 ngày 8/8/2022 về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí về TT&TT thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025; rà soát, đánh giá hiện trạng xã NTM và đề xuất các cơ chế, chính sách có liên quan giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo Bộ TT&TT kế hoạch thực hiện nội dung thành phần về TT&TT trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tiếp tục đẩy mạnh bưu chính chuyển phát thông qua việc đưa các sản phẩm, hàng hóa thuộc Chương trình OCOP của tỉnh, sản phẩm khởi nghiệp, đặc sản Đồng Tháp lên Sàn giao dịch Thương mại điện tử của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Postmart.vn), Tổng công ty Bưu chính Viettel (Voso.vn) nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản của tỉnh. Tổ chức 7 lớp tập huấn kỹ năng số cho 320 hộ sản xuất nông nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP tham gia sàn TMĐT Voso.vn và Postmart.vn; phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Nhà đăng ký tên miền iNET hỗ trợ xây dựng 3 website miễn phí cho doanh nghiệp, HTX, Hội quán quảng bá thương hiệu, kinh doanh các sản phẩm OCOP, đặc sản Đồng Tháp, hoa kiếng và du lịch.

Các cơ quan báo chí cấp tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh cấp huyện, Trạm truyền thanh cấp xã, Trạm truyền thanh thuộc các Đồn biên phòng, Trang thông tin điện tử của các ngành... đã thông tin kịp thời, khá đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đặc biệt là tuyên truyền về Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo; đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã đến các tầng lớp nhân dân. Triển khai dự án tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở mở rộng hệ thống cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại 16 xã NTM và xã NTM nâng cao.

Đến cuối tháng 11/2022, toàn tỉnh có 67/115 xã đạt tiêu chí số 8 xã NTM theo Quyết định số 863 ngày 8/8/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã NTM và Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 1 xã đạt Nhóm tiêu chí về chuyển đổi số theo Quyết định số 864 ngày 8/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã NTM kiểu mẫu đến năm 2025. Nhìn chung, hạ tầng TT&TT trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư, nâng cấp, bảo đảm phục vụ tốt cho các hoạt động cung ứng dịch vụ. Thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong xây dựng NTM được bảo đảm thông suốt. Các dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet phát triển đa dạng, chất lượng dịch vụ được nâng cao phục vụ người dân tốt hơn.

NGỌC TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn