Phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 11/09/2022 16:25:51

http://baodongthap.com.vn/database/video/20220911042644dt2-1.mp3

 

ĐTO - Việc khởi nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo sự tăng trưởng kinh tế, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của xã hội, tạo ra nhiều việc làm cho cộng đồng và xã hội. Từ năm 2016, Đồng Tháp đã phát động chương trình khởi nghiệp. Để các hoạt động khởi nghiệp hướng vào những nội dung cụ thể, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn nhằm mục tiêu khơi dậy và hun đúc tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân trong mọi người dân, doanh nghiệp Đồng Tháp. Đồng thời cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh hướng đến xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh với định hướng tầm nhìn định vị Đồng Tháp trở thành “địa phương khởi nghiệp”.


Huyện đoàn Châu Thành trao hỗ trợ 10.000 con ốc giống cho đoàn viên tham gia khởi nghiệp

Với sự quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đã lan tỏa trong cộng đồng, đánh dấu sự phát triển của các dự án khởi nghiệp. Qua đó kết nối các nguồn lực hỗ trợ và từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp Đất Sen hồng, biến ước mơ khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên, doanh nhân trẻ tham gia lập nghiệp trở thành hiện thực cũng như cho ra nhiều dòng sản phẩm mới từ việc tận dụng, phát triển nguồn tài nguyên bản địa. Từ năm 2017 đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thường xuyên phối hợp các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Hiệp hội, Hội, Câu lạc bộ (CLB) Doanh nghiệp, đơn vị, đối tác để tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp với những chủ đề phong phú, phù hợp với nhu cầu thực tiễn, hướng đến các nhóm đối tượng khác nhau. Tỉnh đã tổ chức 4 cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh, 1 cuộc thi theo cụm trong tỉnh thu hút nhiều dự án khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia. Qua các cuộc thi đã định hướng, bồi dưỡng, giới thiệu 78 dự án khả thi tham gia cuộc thi dự án Khởi nghiệp Sáng tạo thanh niên nông thôn do Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn tổ chức hàng năm.

Nhằm kết nối các nguồn lực để xây dựng cộng đồng khởi nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, nhiều tổ chức tác động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh được thành lập như: CLB Doanh nghiệp dẫn đầu tỉnh Đồng Tháp; Hội Nữ doanh nhân tỉnh Đồng Tháp, CLB Tư vấn khởi nghiệp, Hợp tác xã Đặc sản Đồng Tháp... Các tổ chức này thường xuyên phối hợp với các sở, ngành tỉnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp. Đặc biệt, CLB Doanh nghiệp dẫn đầu tỉnh Đồng Tháp, Hội Doanh nhân trẻ là một trong những mô hình tiêu biểu của tỉnh có những hỗ trợ tích cực cho các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp. Ngoài các CLB khởi nghiệp tại địa phương, Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã thành lập 162 CLB thanh niên làm kinh tế (100% xã, phường, thị trấn đều có CLB); 216 tổ hợp tác thanh niên, 2 Hợp tác xã thanh niên, 1 trang trại thanh niên thu hút gần 1.450 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia.

Cuối năm 2021, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thành lập “Không gian khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp” nhằm đáp ứng cơ sở vật chất hỗ trợ các dự án khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Thực hiện kết nối với các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ, ươm tạo cho các cá nhân, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ giai đoạn hình thành ý tưởng đến xây dựng. Đồng thời triển khai thực hiện Dự án khởi nghiệp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, từng bước đưa tỉnh Đồng Tháp trở thành nơi hấp dẫn, thu hút cộng đồng khởi nghiệp hàng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn