HUYỆN LAI VUNG

Dạy nghề cho lao động nông thôn phát huy hiệu quả

Cập nhật ngày: 23/08/2022 10:32:23

http://baodongthap.com.vn/database/video/20220823110729laivung.mp3

 

ĐTO - Các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Lai Vung triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” (viết tắt Chỉ thị số 19), góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn.


Lao động nông thôn trên địa bàn huyện Lai Vung áp dụng kiến thức được học từ lớp dạy nghề vào sản xuất nấm rơm, tạo thêm thu nhập cho gia đình

Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 19, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Lai Vung ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trong đó, các cơ quan chuyên môn tích cực phối hợp với đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, động viên người dân tích cực tham gia các lớp học nghề dành cho lao động nông thôn, lựa chọn nghề phù hợp với điều kiện, hoạt động kinh tế của gia đình mình.

Hàng năm, UBND huyện Lai Vung đều thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành đến các xã, thị trấn để kiểm tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn. Qua buổi làm việc trực tiếp về công tác dạy nghề đối với UBND các xã, thị trấn, Đoàn công tác đã thông tin, phổ biến những ngành nghề mới, giải thích thêm những chế độ, chính sách hỗ trợ đối với học viên khi tham gia học nghề, quán triệt sâu sắc nội dung của Đề án là dạy nghề theo nhu cầu của người học. Đặc biệt, học viên sau khi học nghề có thể tự phát triển ngành nghề tại gia đình hoặc có thể liên kết, hỗ trợ nhau trong lao động, sản xuất và kinh doanh dịch vụ, góp phần cải thiện đáng kể cho cuộc sống gia đình ở khu vực nông thôn.

Huyện Lai Vung thường xuyên cập nhật, đổi mới chương trình, giáo trình giảng dạy đạt “chuẩn đầu ra”; đảm bảo theo khung chương trình của giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời phối hợp, tổ chức dạy nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Lai Vung chủ động liên hệ với các cơ sở dạy nghề trong tỉnh để tham khảo các tài liệu, giáo trình dạy nghề cho lao động nông thôn nhằm nghiên cứu, học hỏi. Nhất là khai thác thêm các kiến thức từ sách tham khảo, trang thông tin chuyên đề, phương tiện truyền thông.

Từ những kiến thức tổng hợp trên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện đã biên soạn nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trở thành giáo trình dạy nghề cho lao động nông thôn phù hợp với đặc điểm, tình hình tại địa phương. Từ năm 2011 đến nay, huyện Lai Vung đã tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn được hơn 220 lớp với gần 6.000 lao động nông thôn tham gia. Thông qua các lớp đào tạo nghề nông thôn đã tạo chuyển biến mạnh trong nhận thức cũng như vận dụng vào phát triển sản xuất tại gia đình, tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm để tạo thu nhập và giảm nghèo. Theo kết quả điều tra, rà soát cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Lai Vung giảm xuống còn 5,33% và tỷ lệ hộ cận nghèo chỉ còn 3,85% so với tổng số hộ dân trên địa bàn.

Liên quan đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, huyện Lai Vung xác định nhóm giải pháp chủ yếu giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất và sản lượng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; tập trung chuyển dịch dần lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp và dịch vụ. Thời gian tới, huyện Lai Vung tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19 gắn với Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra về công tác đào tạo nghề và tạo việc làm với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nhằm tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần dịch chuyển cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

NGỌC TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn