Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực biên giới

Cập nhật ngày: 15/03/2022 08:45:38

ĐTO - Qua triển khai thực hiện Kết luận số 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về định hướng phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2016 - 2020, khu vực biên giới của tỉnh tiếp tục có bước phát triển khá toàn diện. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, Đề án phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự 8 xã biên giới, Chương trình 135 đã tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định cơ bản về nơi định cư cho người dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại khu vực biên giới, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.


Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (bìa phải) khảo sát thực tế tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự

Hệ thống hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Các cơ chế, chính sách phát triển biên giới của Trung ương và địa phương thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. TP Hồng Ngự kết nối với thị trấn Sa Rài (huyện Tân Hồng), thị trấn Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự) và 2 đô thị cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và Thường Phước tạo nhiều động lực thúc đẩy kinh tế khu vực biên giới phát triển. Tuy nhiên, kinh tế biên mậu phát triển chậm, hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu đồng bộ, cự ly di chuyển hàng hóa xa trung tâm, thị trường. Đời sống của đa số dân cư còn khó khăn so với mặt bằng chung của cả tỉnh...

Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh giai đoạn 2021-2025 xác định mục phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới theo hướng bền vững, ổn định dân cư, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, góp phần tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia. Xây dựng khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đầu tư phát triển đô thị gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế kinh tế biên giới, đẩy mạnh kinh tế biên mậu.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, thu ngân sách trên địa bàn tăng 10 - 12%/năm; giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa biên mậu tăng 8%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng 9 - 11%/năm; có 95% dân cư tham gia bảo hiểm y tế; 92,3% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; các chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo đạt mức bình quân của tỉnh; 98% dân cư nông thôn sử dụng nước sạch; phấn đấu tất cả các xã đạt chuẩn nông thôn mới và thêm 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%; hàng năm, hỗ trợ việc làm cho hơn 6.150 lao động, trong đó có ít nhất 285 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hoàn thành cơ bản hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Tháp và các cửa khẩu, nhất là 2 cửa khẩu quốc tế theo quy hoạch, phục vụ cho phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Hoàn thành việc nâng cấp cửa khẩu quốc tế Thường Phước thành cửa khẩu quốc tế đường bộ; cặp cửa khẩu Thường Phước (Đồng Tháp) - KohRoKa (Prây-veng) được bổ sung vào Nghị định thư vận tải đường bộ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia; hoàn chỉnh hồ sơ nâng cấp cửa khẩu chính Mộc Rá trình Thủ tướng Chính phủ.

NGỌC TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn