Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII):

Kiểm điểm và xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên từng bước đi vào thực chất hơn

Cập nhật ngày: 05/01/2022 08:30:46

ĐTO - Thời gian gần đây, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Tháp Mười đẩy mạnh quán triệt, thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (viết tắt là Nghị quyết Trung ương 4) gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.


Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 5, từ trái sang) tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân của huyện Tháp Mười có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới (Ảnh: TL)

Trước hết, các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, học tập đến cán bộ, đảng viên; đồng thời Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và người dân, nhất là 27 biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra thu hút được nhiều người tham dự. Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tháp Mười đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp trong huyện. Qua thực hiện, hầu hết cán bộ, đảng viên có ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân tốt hơn, mạnh dạn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phần lớn gương mẫu về đạo đức, lối sống, tác phong gần dân, sát dân và vì lợi ích của Nhân dân.

Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, ngoài việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, các chi bộ, đảng bộ cơ sở còn thường xuyên tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo Huyện ủy Tháp Mười, trước khi có Nghị quyết Trung ương 4, BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại có 32/55 chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 58,18%, trong đó có 7 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; có 23/55 chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 41,81%. Đối với cán bộ lãnh đạo quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 74/81 đồng chí, chiếm 91,35%; hoàn thành tốt nhiệm vụ có 6/81 đồng chí, chiếm 7,40%; hoàn thành nhiệm vụ có 1/81 đồng chí, chiếm 1,23%.

Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với kiểm điểm, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý có đổi mới từng bước đi vào thực chất hơn, nhất là kết quả đánh giá xếp loại năm 2020 có 8/38 chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 21,05%; có 30/38 chi bộ, đảng bộ cơ sơ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 78,94%. Đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thì có 29/155 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 18,70%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 120/155 đồng chí, chiếm 77,41%; hoàn thành nhiệm vụ 1/155 đồng chí, chiếm 0,64%; không hoàn thành nhiệm vụ 5/155 đồng chí, chiếm 3,87%. Đồng thời xem xét, gợi ý kiểm điểm sâu từ năm 2017 đến năm 2020 đối với 17 tập thể, 20 cá nhân còn có mặt hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nội dung gợi ý kiểm điểm được nêu tương đối sát hợp với từng đối tượng và địa phương, cơ quan, đơn vị. Phân công các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách giám sát thường xuyên các cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm đúng thực chất, đạt yêu cầu đề ra.

BTV Huyện ủy Tháp Mười thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các cấp ủy trong việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước, nhất là cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4. Trong kiểm điểm cũng đã quyết tâm khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn