Phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn

Cập nhật ngày: 15/11/2021 13:18:51

ĐTO - Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh Đồng Tháp có 2.600 doanh nghiệp (DN) được thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 12.840 tỷ đồng, nâng số DN đang hoạt động lên 4.200 đơn vị và tổng vốn đăng ký hơn 40.000 tỷ đồng. Qua đó đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP (giá hiện hành) giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 23,35%. Đặc biệt, vốn đầu tư phát triển của khối DN khoảng 23,64% trên tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, đóng góp của yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) chiếm khoảng 21,27% GRDP; nộp ngân sách bình quân khoảng 42% trong tổng thu ngân sách nhà nước.


Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (bìa phải) thăm doanh nghiệp trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. 
(Ảnh: CTV)

Tốc độ tăng trưởng của tỉnh bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 14%/năm, kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt trên 1 tỷ USD; hàng năm giải quyết việc làm cho hơn 35.200 lao động. Các hoạt động khởi nghiệp được quan tâm, chỉ đạo, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, làm tiền đề cho các giai đoạn tiếp theo. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cũng lan tỏa và mang đến nhiều hướng đi mới cho các hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn; đến nay, toàn tỉnh có 161 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 - 4 sao, trong đó có nhiều sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh.

Tuy nhiên, đóng góp của khối DN vào nền kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng; tỷ trọng DN còn hoạt động chỉ đạt 50% trên tổng số DN thành lập mới. Mô hình hoạt động mang tính chất hộ gia đình, nhỏ lẻ; vốn đầu tư ít; trình độ khoa học, kỹ thuật lạc hậu; hoạt động khởi nghiệp chưa mang tính hệ thống cao, chưa gắn liền với khoa học, công nghệ và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tỉnh xác định phát triển DN và thúc đẩy khởi nghiệp là 1 trong 5 đột phá chiến lược phát triển trong giai đoạn 2021 - 2025; DN là một trong những động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ưu tiên, tạo điều kiện phát triển DN có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường phù hợp với địa phương; tiếp cận chương trình chuyển đổi số, đổi mới, chuyển giao khoa học, công nghệ tiên tiến gắn với kinh tế tuần hoàn để khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên bản địa.

Chỉ tiêu mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển DN và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đề ra trong giai đoạn 2021 – 2025 phát triển ít nhất 3.000 DN (hàng năm phát triển ít nhất 600 DN), đến năm 2025, tỉnh có ít nhất 5.300 DN thực tế đang hoạt động. Khu vực DN đóng góp từ 26 - 27% vào GRDP của tỉnh; đóng góp 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; đến năm 2025 đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP ít nhất 35%; hàng năm giải quyết việc làm cho ít nhất 36.000 lao động.

Hàng năm, có ít nhất 30 sản phẩm khởi nghiệp được công nhận là sản phẩm OCOP đạt 3 hoặc 4 sao; đến năm 2025, tỉnh có ít nhất 295 sản phẩm OCOP đạt 3 hoặc 4 sao và có ít nhất 15 sản phẩm OCOP đạt 5 sao. Hỗ trợ đào tạo cho khoảng 1.000 lượt người/năm về quản trị DN và khởi sự DN. Hình thành “Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp” với kỳ vọng sẽ đưa hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo không chỉ dừng lại trong phạm vi cấp tỉnh mà mở rộng ra khu vực đồng bằng sông Cửu Long và kết nối nguồn lực với nhiều nơi trong nước cũng như quốc tế.

Để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của DN, tập trung tạo điều kiện thuận lợi để phát triển DN và thúc đẩy khởi nghiệp. Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển DN và thúc đẩy khởi nghiệp. Hỗ trợ DN xúc tiến thương mại, hiện đại hóa công nghệ. Tiếp tục xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, khuyến khích, hỗ trợ các DN, cộng đồng khởi nghiệp tham gia có hiệu quả vào Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Nhất là phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo của DN, doanh nhân...

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn