TÂN HỒNG

Cụ thể hóa chương trình hành động đạt nhiều kết quả quan trọng

Cập nhật ngày: 08/07/2021 05:36:19

ĐTO - Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Tân Hồng đã tích cực triển khai thực hiện và cụ thể hóa Chương trình hành động của Huyện ủy Tân Hồng năm 2021 đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhất là thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ ở vùng biên.


Chuyển diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hoa màu mang lại hiệu quả kinh tế cao

Theo đó, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh trên địa bàn, huyện Tân Hồng tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các ngành hàng của huyện. Đồng thời tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã, qua đó các hợp tác xã có thể làm cầu nối liên kết và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và nông dân. Tổng diện tích sản xuất lúa đạt 36.752ha, đã thu hoạch 23.600ha, sản lượng 165.000 tấn. Trong đó, diện tích sản xuất theo hướng giảm giá thành 9.090/11.000ha, diện tích lúa được nông dân ký kết bao tiêu với các doanh nghiệp 14.892/17.000ha. Huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác vận động nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, định hướng chung khu vực có lợi thế để phát triển vùng trồng cây ăn trái tập trung, rau màu cũng như duy trì và phát triển đàn gia súc, thuỷ sản (đàn bò 18.809 con; đàn heo 22.210 con; diện tích sản xuất thủy sản 146ha).

Địa phương duy trì và nâng chất lượng các tiêu chí đối với 3 xã đạt chuẩn (Tân Thành B, Tân Công Chí và An Phước); có thêm 1 xã (Tân Hộ Cơ) đạt chuẩn nông thôn mới; xã Bình Phú đạt 16 tiêu chí; các xã: Thông Bình, Tân Phước, Tân Thành A đạt 15 tiêu chí. Đến nay, huyện Tân Hồng có 2 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao (trà Bồ Công Anh và khô Ba Khía) và đang hỗ trợ các đơn vị đăng ký thêm 18 sản phẩm. Toàn huyện có 9 Hội quán ở các xã, thị trấn với tổng số 519 thành viên, các hội quán tổ chức sinh hoạt định kỳ đảm bảo theo quy chế. Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của Hội quán còn hạn chế; có 1 Hợp tác xã được thành lập trên nền Hội quán (Nghĩa Nhân Hội quán đã phát triển thành Hợp tác xã Nghĩa Nhân) với 65 thành viên.

Huyện đang triển khai thực hiện xây dựng 2 cánh đồng trọng điểm với diện tích từ 220ha trở lên, sản xuất các mô hình nông nghiệp theo hướng hiện đại (4.0), ứng dụng khoa học công nghệ. Mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao và mô hình nuôi ốc bươu đen gắn liên kết tiêu thụ. Ngoài ra, Tân Hồng chỉ đạo ngành chuyên môn tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vận động Nhân dân tham gia thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp như: mô hình ứng dụng hệ thống cảm biến trong tưới kết hợp châm phân trong vườn cây ăn trái; sản xuất xoài an toàn theo VietGAP; sử dụng phân hữu cơ trong sản xuất lúa an toàn; sản xuất lúa theo chuỗi giá trị, ứng dụng cơ giới hóa trên cánh đồng trọng điểm xã Tân Hộ Cơ; sản xuất giống, ươm nuôi cá linh...

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, nhất là công nghiệp sản xuất cơ khí, sản phẩm công nghiệp nông thôn phát triển mạnh. Công nghiệp chế biến chưa phát triển. Huyện Tân Hồng đang đề nghị quy hoạch các cụm công nghiệp: Tân Phước, Dinh Bà và các dự án kêu gọi đầu tư. Các hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên chỉ mang tính chất nhỏ lẻ, chủ yếu là hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Công tác quảng bá, tạo dựng hình ảnh địa phương được tăng cường thông qua việc hỗ trợ quảng bá sản phẩm mang nét đặc trưng của huyện, các sự kiện, lễ hội, hội chợ diễn ra trong và ngoài huyện.

Huyện Tân Hồng luôn tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đến đầu tư các dự án trên địa bàn. Phong trào khởi nghiệp tiếp tục được quan tâm, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp được hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, phát triển thương hiệu, đăng ký công nhận OCOP. Nhiều sản phẩm khởi nghiệp đặc trưng địa phương được công nhận OCOP, có nhãn hiệu, uy tín trên thị trường trong và ngoài huyện biết đến: khô Ba Khía; gạo Nghĩa Nhân; trà Bồ Công Anh. Trên địa bàn huyện có 10 hợp tác xã với tổng số 1.200 thành viên với ngành nghề kinh doanh chủ yếu: bơm tưới, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và một số ngành phi nông nghiệp. Huyện đã phối hợp với Trường Quản lý cán bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2 (TP.HCM), Công ty lương thực Tân Hồng tổ chức tập huấn, liên kết sản xuất; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để tiến hành củng cố, nâng chất các hợp tác xã của địa phương.

TIẾN ĐẠT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn