Vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn, chi hội khóm, ấp

Cập nhật ngày: 17/08/2021 09:41:09

ĐTO - Thời gian qua, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa Kết luận số 96 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của chi đoàn, chi hội khóm, ấp (viết tắt Kết luận số 96) thành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện trong hệ thống từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời triển khai các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ đạo của ngành dọc cấp trên với chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền cùng cấp. Các hoạt động, phong trào đều hướng về địa bàn cơ sở theo phương châm “Gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình Nhân dân”; hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho chi đoàn, chi hội; đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân vào tổ chức, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn... đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.


Lãnh đạo Tỉnh đoàn (thứ 2, từ trái sang) tham gia thăm, động viên và tặng quà cho đoàn viên, thanh niên làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Tân Khánh Trung (huyện Lấp Vò)

Trong đó, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh ngày càng thể hiện rõ nét, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin như email, nhóm Zalo từ tỉnh đến chi hội, tổ hội khóm và ấp. Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, kêu gọi cộng đồng xã hội chung tay đóng góp, ủng hộ tuyến đầu, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do dịch Covid-19; huy động nhiều nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, liên kết, hợp tác trong Nhân dân, nổi bật như: Mô hình Hội quán, Tổ Nhân dân tự quản, phong trào khởi nghiệp, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Người nông dân chuyên nghiệp”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “9 hộ khá giúp 1 hộ thoát nghèo”... 

Các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức chi đoàn, chi hội theo nghề nghiệp gắn với mô hình phát triển kinh tế. Điển hình như: Hội Nông dân tỉnh tiếp tục sắp xếp các chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp gắn với các mô hình hoạt động kinh tế, đến nay đã sắp xếp được 4.757/5.601 tổ hội nghề nghiệp và 249/686 chi hội nghề nghiệp; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh triển khai kế hoạch xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” và chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn (có 515/699 chi đoàn cơ bản đạt 7 tiêu chí); thí điểm giải thể chi đoàn cơ quan cấp xã, chuyển đoàn viên về sinh hoạt và hỗ trợ hoạt động chi đoàn khóm, ấp cũng như thực hiện “Tuần lễ sinh hoạt chi đoàn tập trung” đồng loạt trong toàn tỉnh. Qua đó đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót và hướng dẫn nội dung sinh hoạt đúng theo quy định; phát huy vai trò của cấp huyện, cơ sở thông qua việc đăng cai tổ chức nhiều hoạt động tập trung cấp tỉnh, cấp cụm huyện, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm “Gần đoàn viên, hội viên và sâu sát cơ sở”.

Từng đoàn thể chính trị - xã hội tập trung chỉ đạo rà soát, khảo sát, phân loại, đánh giá đúng thực chất số lượng đoàn viên, hội viên có mặt tại địa phương, số đoàn viên, hội viên đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt, chuyển sinh hoạt; quan tâm củng cố, chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên, hội viên đúng quy định, đúng đối tượng, tất cả các đoàn thể chính trị - xã hội đã xây dựng phầm mềm quản lý đoàn viên, hội viên và được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Qua rà soát, số lượng đoàn viên, hội viên ở địa bàn dân cư do Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh quản lý là 531.467 (tăng 103.777 đoàn viên, hội viên), chiếm 58,64% so với đối tượng trong độ tuổi cần tập hợp có mặt tại địa phương (tăng 9,46% so với trước khi có Kết luận số 96-KL/TU), còn lại 374.881 đối tượng trong độ tuổi cần tập hợp có mặt tại địa phương, chiếm 44,36%. Qua các hoạt động phong trào, các tổ chức đoàn, hội đã kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu 7.355 đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp 2.082 đảng viên.

Công tác đánh giá, xếp loại hàng năm đối với các chi đoàn, chi hội khóm, ấp  được thực hiện chặt chẽ, đúng thực chất kết quả hoạt động của từng chi đoàn, chi hội; kết quả cuối năm 2020 có 64,09% chi đoàn, chi hội được xếp loại mạnh; 33,91% chi đoàn, chi hội xếp loại khá; 2,01% chi đoàn, chi hội xếp loại trung bình và không có chi đoàn, chi hội yếu kém. Chất lượng từng bước được nâng lên, nội dung hoạt động dần đi vào thực chất, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới gắn kết chặt chẽ giữa trách nhiệm, quyền lợi và nhu cầu thiết thực của đoàn viên, hội viên.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn