Tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chất lượng đảng viên

Cập nhật ngày: 29/11/2021 11:07:24

ĐTO - Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy (khóa X) về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện, đạt được nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy và đảng viên nghiêm túc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phương thức lãnh đạo của đảng bộ xã, phường, thị trấn được đổi mới, công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được chú trọng, nhất là các chi bộ ấp (khóm) được nâng lên rõ nét, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Các tổ chức đảng thường xuyên quan tâm chọn những quần chúng ưu tú thông qua thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng... để xem xét kết nạp Đảng

Thực hiện tốt chủ trương kiêm nhiệm các chức danh ở cấp xã, ấp (khóm) đi đôi với nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh. Nội dung, phương thức hoạt động của phần lớn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn đổi mới thiết thực, bám sát chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền, tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, đề án trọng tâm của địa phương. Quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân được chăm lo, bảo vệ. Hoạt động giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát đã chủ động phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời phát huy ưu điểm, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Tuy nhiên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng ủy xã, phường, thị trấn một số nơi trên địa bàn tỉnh còn hình thức, tư duy lối mòn, chưa chủ động, sáng tạo trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tình trạng đảng viên đi làm việc xa nơi cư trú xin ra khỏi Đảng có xu hướng tăng, nhưng chưa có giải pháp căn cơ tạo điều kiện để đảng viên sinh hoạt, gắn bó với Đảng. Từ đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy (khóa X) về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn nhằm tập trung thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tự phê bình và phê bình, Quy chế dân chủ cơ sở nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Cải tiến toàn diện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Các địa phương quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ theo chiều sâu, khắc phục triệt để tình trạng hình thức trong sinh hoạt, nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình. Đổi mới phân công nhiệm vụ đảng viên bảo đảm để mỗi đảng viên trong chi bộ đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với khả năng, điều kiện, hoàn cảnh và sức khỏe, thực hiện tốt Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị. Thí điểm mô hình quản lý đảng viên đi làm việc xa nơi cư trú; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên có cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên bảo đảm chất lượng, không chạy theo số lượng đơn thuần đi đôi với rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Chú trọng quần chúng là gương điển hình trong các phong trào lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, khởi nghiệp, viên chức ngành giáo dục, y tế để tạo nguồn kết nạp Đảng.

Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở thật sự tiên phong, gương mẫu, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Sắp xếp, bố trí cán bộ làm công tác dân vận có năng lực, uy tín, nói dân hiểu, làm dân tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hàng năm, 100% chi ủy chi bộ trực thuộc, đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục thực hiện chủ trương kiêm nhiệm đối với cán bộ không chuyên trách ở ấp (khóm) theo hướng đa dạng hóa, từng bước trẻ hóa đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư chi bộ ấp (khóm) và phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ấp (khóm) trong độ tuổi dưới 40 đạt 50%.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn