TÂN HỒNG

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Cập nhật ngày: 11/12/2021 06:13:38

Qua 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 116, ngày 17/5/2018 của Huyện ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (viết tắt Nghị quyết số 18) các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Tân Hồng đã cụ thể hóa các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ theo lộ trình đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hồng tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 từ Đoàn thanh niên Công an huyện

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Chương trình hành động số 62 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch gắn với cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở các cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Huyện phối hợp với cơ quan chuyên môn tỉnh hợp nhất, sáp nhập Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa huyện thành Trung tâm Y tế huyện; sắp xếp, tiến tới giải thể Phòng Y tế huyện; hợp nhất Trạm Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Trạm Thủy sản thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND huyện; hợp nhất, sáp nhập Hội Khuyến học huyện, Hội Khoa học Lịch sử huyện thành Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện; hợp nhất Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ em mồ côi và Bệnh nhân nghèo, Hội Nạn nhân chất độc da cam Điôxin, Hội Đông y, Hội Người mù, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài vào Hội Chữ thập đỏ huyện.

Tân Hồng tiếp tục thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở 2 xã Tân Thành A và Tân Phước. Thực hiện Đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 260 của Hội đồng nhân dân tỉnh về khung số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn; phân công cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm các chức danh xã, thị trấn và ấp, khóm; Bí thư chi bộ ấp, khóm đồng thời là Trưởng ấp, khóm 34/38 đơn vị, đạt 89,5%; Phó Bí thư chi bộ ấp, khóm đồng thời là Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khóm 38/38 đơn vị, đạt 100%. Tân Hồng cũng khoán kinh phí chi phụ cấp theo định mức cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và ấp, khóm. Tổ chức rà soát, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính của 1 ấp (ấp 4, xã Tân Thành B) chưa đủ chuẩn quy định Trung ương.

Địa phương thường xuyên rà soát, sắp xếp các ban và cơ quan trực thuộc cấp ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện theo quy định khung của Trung ương và của tỉnh. Tinh giản biên chế theo lộ trình, giảm số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị và tổ chức, tính từ năm 2018 đến nay đã giảm 11 biên chế, trong đó đã giảm được 1 cấp phó. Huyện chú trọng hoạt động công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục sự trùng lặp trong công tác kiểm tra của Đảng, thanh tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thời gian tới, huyện Tân Hồng sẽ thực hiện hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện; chuyển bộ phận văn thư, tài vụ của các đoàn thể chính trị - xã hội ở huyện về cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khi có hướng dẫn. Sắp xếp, tiến tới giải thể Phòng Y tế huyện khi có hướng dẫn của Trung ương và tỉnh. Thường xuyên rà soát, sắp xếp các ban và cơ quan trực thuộc cấp ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện theo quy định khung của Trung ương, của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, giảm số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định và theo vị trí việc làm.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn