Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới có hiệu quả

Cập nhật ngày: 16/08/2022 16:46:06

ĐTO - Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) với thông điệp “NTM có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”. Kết quả của chương trình có sự đóng góp không nhỏ của đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tham gia thực hiện những việc làm cụ thể: phong trào “Tuổi trẻ Đồng Tháp chung tay xây dựng NTM”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM - đô thị văn minh”... mang lại nhiều kết quả thiết thực.


Đoàn viên, thanh niên huyện Tam Nông tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn

Trước hết, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tham gia các tổ chức thành phần kinh tế hợp tác tại các địa phương; hình thành các hợp tác xã trong thanh niên hoạt động có hiệu quả. Toàn tỉnh có 162 Câu lạc bộ (CLB) thanh niên làm kinh tế; 212 tổ hợp tác; 2 hợp tác xã thanh niên; 1 trang trại thanh niên với số vốn trên 21 tỷ đồng. Thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả như: CLB khởi nghiệp, CLB thanh niên làm kinh tế, mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên...

Các cấp bộ Đoàn duy trì các “Đội trí thức trẻ tham gia hỗ trợ chuyển giao khoa học - kỹ thuật” ở các huyện, thành phố. Theo đó, đã tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Nổi bật, các cấp bộ Đoàn của các huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức 6 lớp tập huấn về công nghệ thông tin, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho các Hội quán trên địa bàn. Nhìn chung, chương trình xây dựng NTM đã đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 103 xã đạt chuẩn NTM; 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 huyện (Tháp Mười, Cao Lãnh) đạt chuẩn huyện NTM và 3 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Kết quả này cũng có sự góp phần không nhỏ của các cấp bộ Đoàn trong việc chung tay xây dựng NTM. Tỉnh đoàn phối hợp với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn duy trì sinh hoạt các CLB thanh niên làm kinh tế, tổ nông vụ, dịch vụ phục vụ nông nghiệp... góp phần thúc đẩy tính lao động sáng tạo của các cá nhân trong lĩnh vực nông nghiệp.

Việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống của người đoàn viên, thanh niên. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng kết quả đạt được từ sự phối hợp giữa các cấp bộ Đoàn với ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

NGỌC TÂM

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn