Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt

Cập nhật ngày: 06/09/2022 10:31:03

http://baodongthap.com.vn/database/video/20220906012821mobifone_audio_1662445680731.mp3

 

ĐTO - Căn cứ Chương trình hành động số 150 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về một số vấn đề chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các lĩnh vực về chính sách xã hội. Các cấp, các ngành đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và kế hoạch phối hợp cụ thể để thực hiện, tổ chức theo dõi, giám sát thông qua các hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện thường xuyên, đột xuất đối với các chương trình, dự án về các chính sách xã hội đã được ban hành. Qua đó, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện, tạo điều kiện cho người dân, nhóm yếu thế có điều kiện sống tốt hơn.


Nhiều cơ sở đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp đã góp phần giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập cho người lao động

Qua triển khai thực hiện nghị quyết, Chương trình mục tiêu Quốc gia của Trung ương và các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt là người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội được cải thiện và nâng lên rõ rệt, bảo đảm điều kiện để người dân, đối tượng chính sách tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, thông tin và truyền thông, góp phần nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của Nhân dân. Đến nay, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu về bảo đảm an sinh xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Chị Nguyễn Thị Tuyết ngụ ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng) cho biết, những năm trước đây, đời sống của gia đình gặp rất nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm và hỗ trợ của các tổ chức chính trị - xã hội, xã Tân Hộ Cơ xem xét cho gia đình được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Hồng. Sau đó, gia đình quyết định đầu tư chăn nuôi bò, với suy nghĩ chỉ bỏ công đi cắt cỏ chứ không tốn chi phí mua thức ăn, đồng thời tranh thủ đi làm thuê mướn để kiếm thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Nhờ được vay vốn cộng với tinh thần chí thú làm ăn, những năm gần đây, gia đình của chị Tuyết thoát được nghèo và từng bước vươn lên có cuộc sống khá ổn định.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2016 - 2021, theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 59 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo đa chiều, từ đầu giai đoạn, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 9,98%. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 1,29%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2021 là 1,45%. Song song đó, tỉnh cũng triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ tìm việc làm, thông tin thị trường lao động, hoạt động dịch vụ việc làm mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhất là chương trình dạy nghề đã kết hợp chặt chẽ với giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; vai trò của các cơ quan Nhà nước, các cơ sở dạy nghề và các doanh nghiệp được phát huy nhằm tham gia thực hiện tốt công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người dân.

Đến năm 2021, toàn tỉnh có 12 cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề từ Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề và Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn với tổng kinh phí hơn 92 tỷ đồng. Trong đó, Dự án đào tạo nghề cho lao dộng nông thôn với kinh phí gần 31,5 tỷ đồng; Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề có kinh phí trên 24 tỷ đồng; Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động với nguồn kinh phí gần 36,5 tỷ đồng. Đặc biệt, tỉnh đã triển khai đồng loạt các hoạt động dạy nghề bằng nhiều hình thức, nhiều doanh nghiệp đã tích cực tham gia cùng với cơ sở đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động, trong thời gian qua đã đào tạo nghề cho gần 210.000 người, đạt 116,9% chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn