Đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non

Cập nhật ngày: 13/03/2023 05:09:19

ĐTO - UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND huyện, thành phố thực hiện hiệu quả Công văn số 600/UBND-THVX ngày 7/12/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phụ huynh thực hiện nghiêm công tác xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện nghiêm công tác nuôi dưỡng trẻ em, bảo đảm đúng quy định tại chương trình giáo dục mầm non về số bữa ăn đáp ứng nhu cầu khuyến nghị, phân bố bữa ăn phù hợp với từng độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng của trẻ em; thời gian tổ chức ăn cho trẻ thực hiện theo lịch sinh hoạt hằng ngày; không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non. Đồng thời đẩy mạnh các giải pháp phối hợp với gia đình, bảo đảm các điều kiện tổ chức nuôi dưỡng và thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ; huy động mọi nguồn lực nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non...


Tỉnh tăng cường công tác nuôi dưỡng và bảo đảm an toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non (ảnh tư liệu)

Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch, công tác y tế trường học; tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

UBND huyện, thành phố chủ động tổ chức rà soát việc hợp đồng nhân viên nấu ăn tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, bố trí đủ số lượng theo quy định về khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác nuôi dưỡng và bảo đảm an toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện, thành phố; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

T.NG

Gửi bình luận của bạn