Triển khai thực hiện khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên

Cập nhật ngày: 07/03/2023 06:05:57

ĐTO - Qua triển khai thực hiện các nội dung giải trình, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa X, Sở Nội vụ đạt được một số kết quả cụ thể.

Theo đó, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của tỉnh Đồng Tháp năm 2023 (được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 54 ngày 9/12/2022). Qua đó số lượng người làm việc giảm theo lộ trình quy định và số lượng giảm lấy từ nguồn biên chế dự phòng của tỉnh, đồng thời giao tăng biên chế sự nghiệp giáo dục cho UBND các huyện, thành phố (lấy từ nguồn biên chế dự phòng của tỉnh) nhằm đảm bảo biên chế cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 39 ngày 24/2/2023 yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động.

Cùng với đó, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 40 ngày 8/2/2023 khắc phục việc thừa, thiếu cục bộ giáo viên và thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 111 ngày 20/1/2023 Ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời ban hành Công văn số 413 ngày 23/2/2023 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn nghiệp vụ (quản lý, sử dụng biên chế; sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng vị trí việc làm; tuyển dụng...) đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện.

Trong thời gian tới, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh số lượng hợp đồng ký kết để làm công việc ở vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 111 ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Song song đó, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt Kế hoạch số 40 ngày 8/2/2023 của UBND tỉnh về khắc phục việc thừa, thiếu cục bộ giáo viên và thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời học tập, nghiên cứu mô hình để chuyển các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên sang tự bảo đảm một phần chi thường xuyên ở những nơi có điều kiện về nguồn thu...

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn