Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đổi mới GD-ĐT giai đoạn 2023 - 2026

Cập nhật ngày: 28/02/2023 05:36:23

Ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định 154/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới GD-ĐT giai đoạn 2023 – 2026.


Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đổi mới GD-ĐT giai đoạn 2023 - 2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo quyết định, Thủ tướng Phạm Minh Chính là Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đổi mới GD-ĐT giai đoạn 2023 - 2026; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà là Phó Chủ tịch Ủy ban.

Các Ủy viên Thường trực Ủy ban bao gồm: Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Đào Ngọc Dung.

Ủy ban còn có các ủy viên gồm 17 đồng chí, trong đó có các đồng chí: Lê Hải Bình - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ KH-ĐT; Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ KH-CN; Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Mạnh Hùn -, Bộ trưởng Bộ TT-TT; Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; Lê Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội… Tổng Thư ký Ủy ban là đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ủy ban quốc gia đổi mới GD-ĐT có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương trong việc thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; nhất là trong việc chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan và tập trung nguồn lực đầu tư để đổi mới GD-ĐT, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các chủ trương, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án quốc gia, cơ chế, chính sách, giải pháp có tính chất liên ngành để huy động nguồn lực của toàn xã hội cho việc thực hiện đổi mới GD-ĐT; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính liên ngành để tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả GD-ĐT, dạy nghề…

Theo PHAN THẢO (SGGP)

Gửi bình luận của bạn