Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp xây dựng mô hình “Một trường - Hai trụ sở - Ba tiêu chí an toàn”

Cập nhật ngày: 21/02/2023 05:48:28

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp về công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và trật tự, an toàn xã hội trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Tháp, Trường CĐCĐ Đồng Tháp vừa xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Một trường - Hai trụ sở - Ba tiêu chí an toàn”.


Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp phấn đấu hàng năm đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 124 ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Trường CĐCĐ Đồng Tháp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự (AN,TT) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong nhà trường. Từ đó, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nhà trường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham gia công tác đảm bảo AN,TT, góp phần tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh nhà, các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long; nước bạn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.

Trường CĐCĐ Đồng Tháp chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nhà trường có chức năng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Ngoài ra, Trường CĐCĐ Đồng Tháp còn có chức năng liên kết với các trường cao đẳng, đại học khác đào tạo liên thông, đào tạo một số ngành nghề theo yêu cầu của tỉnh đúng theo quy định; liên kết hợp tác đào tạo nguồn lực cho các nước trong khu vực, nhất là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Từ đó, công tác đảm bảo AN,TT luôn được nhà trường quan tâm, qua đó thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại đơn vị.

Theo Ban lãnh đạo Trường CĐCĐ Đồng Tháp, nhà trường có 2 cơ sở đào tạo tại TP Cao Lãnh (trụ sở chính) và tại TP Sa Đéc với số lượng trang thiết bị, phương tiện phục vụ dạy học đảm bảo theo các quy định. Số lượng viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên khá đông, nên việc đảm bảo an toàn về con người, tài sản và AN,TT được nhà trường đặc biệt chú ý, nhất là đối với lưu học sinh người nước ngoài. Song, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo AN,TT ở trường học, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên của tỉnh nhà, đặc biệt là không xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật.

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường CĐCĐ Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp về công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và trật tự, an toàn xã hội trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Tháp, từ năm 2023, Trường CĐCĐ Đồng Tháp triển khai thực hiện mô hình “Một trường - Hai trụ sở - Ba tiêu chí an toàn”. Trong đó, “Ba tiêu chí an toàn” gồm: “An toàn cho người dạy và người học” - “An toàn về tài sản, trang thiết bị của nhà trường” - “An toàn về an ninh, trật tự tại địa phương”. Theo đó, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Trường CĐCĐ Đồng Tháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo AN,TT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên. Nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo AN,TT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng thời, nhà trường đẩy mạnh phối hợp với lực lượng Công an, các ngành liên quan và địa phương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch về công tác bảo đảm AN,TT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kịp thời trao đổi thông tin, phát hiện ngăn chặn không để xảy ra các hoạt động phá hoại, trộm cắp tài sản, gây mất AN,TT. Phấn đấu không để xảy ra bạo lực học đường, tệ nạn xã hội liên quan đến học sinh và sinh viên của nhà trường.

DŨNG CHINH

 

 

Gửi bình luận của bạn