Huyện Hồng Ngự

Đảm bảo chất lượng giảng dạy đối với cấp THCS

Cập nhật ngày: 11/03/2023 05:56:42

http://baodongthap.com.vn/database/video/20230311055730dt2-7.mp3

 

ĐTO - Năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Hồng Ngự cùng các đơn vị trường THCS trên địa bàn duy trì ổn định sĩ số học sinh (HS), tỷ lệ HS ra lớp tăng so với năm học trước. Chất lượng giáo dục đảm bảo, cơ sở vật chất đáp ứng được nhu cầu giảng dạy theo chương trình Giáo dục phổ thông mới.


Học sinh cấp THCS huyện Hồng Ngự tham gia hoạt động ngoại khóa

Toàn huyện Hồng Ngự có 10 trường THCS và 1 trường Tiểu học - THCS với tổng số 8.015 HS. Với sự quan tâm của UBND các xã, thị trấn và tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trường, tỷ lệ HS huy động đạt 99,93% (tăng 0,11%) so với cùng kỳ năm học 2021-2022. Chất lượng giáo dục được các trường duy trì ổn định: tỷ lệ HS xếp loại hạnh kiểm đạt 99,82%, học lực đạt 94,35%. Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học môn học và các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đảm bảo mục tiêu, nội dung đáp ứng yêu cầu cần đạt theo chương trình Giáo dục phổ thông mới. Thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, các đơn vị trường triển khai, thực hiện kế hoạch dạy học được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt, phù hợp với thực tế.

Cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trường tích cực tổ chức thực hiện các nội dung chuyên môn tại các đơn vị, theo cụm trường, tạo điều kiện cho giáo viên trao đổi, nâng cao chuyên môn, tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc trong việc thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới. Đến nay, 100% cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trường tham gia đầy đủ các nội dung tập huấn về xây dựng chủ đề/bài học STEM/STEAM, tổ chức bồi dưỡng giáo viên đại trà thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới các mô đun 6, 7, 8. Phòng GD&ĐT huyện tổ chức các Cuộc thi khoa học kỹ thuật, Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”, kỳ thi HS giỏi lớp 9 cấp trường, cấp huyện, tham gia cuộc thi và đạt các giải cao cấp tỉnh.

 Trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục, Phòng GD&ĐT, các đơn vị trường tổ chức, phối hợp nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá HS trong kiểm tra cuối kỳ; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của HS. Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị trường chủ động đổi mới nội dung giảng dạy, thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học; hình thức kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch giáo án bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá, thiết bị dạy học và học liệu nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của HS trong quá trình dạy học; việc xây dựng kế hoạch bài dạy bảo đảm đủ thời gian để HS thực hiện nhiệm vụ học tập đã đặt ra, tránh việc áp dụng hình thức, khuôn mẫu trong việc xây dựng kế hoạch bài dạy. Chủ động thực hiện tốt công tác triển khai tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới cho HS khối lớp 8 năm học 2023-2024. Ngoài ra, tiếp tục phối hợp với các đơn vị, mạnh thường quân vận động, hỗ trợ, giúp đỡ HS thông qua các hoạt động trao học bổng, dụng cụ học tập, thẻ bảo hiểm y tế để các em HS yên tâm học tập, ngăn ngừa tình trạng bỏ học, nghỉ học.

H.AN

Gửi bình luận của bạn