Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ

Cập nhật ngày: 29/08/2012 05:52:36

Đánh giá của UBND tỉnh về thực trạng dạy và học ngoại ngữ (D&HNN) trên địa bàn tỉnh cho thấy, công tác quản lý, chỉ đạo D&HNN trong các trường phổ thông thời gian qua còn nhiều hạn chế, quy mô dạy ngoại ngữ tuy có bước phát triển nhưng còn nhiều tồn tại, năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên (GV) còn hạn chế, điều kiện cơ sở vật chất hỗ trợ tốt cho việc D&HNN chưa được đầu tư đảm bảo yêu cầu đổi mới.

Nâng cao năng lực ngoại ngữ và năng lực giảng dạy của đội ngũ GV ngoại ngữ tỉnh theo khung năng lực ngoại ngữ (KNLNN) do Bộ GD&ĐT quy định, đồng thời nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ CBCCVC đảm bảo cho việc nghiên cứu, giao tiếp bằng ngoại ngữ là một trong những điều kiện cần thiết và quan trọng trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới. Từ đó, UBND tỉnh ban hành kế hoạch “Nâng cao chất lượng D&HNN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2012 - 2020”.

Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu đến năm 2020 đảm bảo 100% GV đủ năng lực ngoại ngữ theo KNLNN do Bộ GD&ĐT quy định để thực hiện triển khai chính thức việc dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới từ năm 2016; đồng thời có từ 30% trở lên CBCCVC (ngạch chuyên viên hay tương đương trở lên) của tỉnh đạt trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn ngạch bậc hành chính quy định.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2015, có hơn 80% GV đạt KNLNN Châu Âu theo chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS với trình độ ngoại ngữ đạt B2 đối với GV Tiểu học, THCS và C1 đối với GV THPT theo KNLNN quy định của Bộ GDĐT. Đến năm 2020, có hơn 30% CBCCVC tỉnh Đồng Tháp có trình độ ngoại ngữ đảm bảo cho việc học tập, nghiên cứu và giao tiếp được với người nước ngoài. Trước mắt, từ năm học 2012 - 2013, triển khai dạy ngoại ngữ theo chương trình thí điểm cho học sinh lớp 3 cấp Tiểu học, lớp 6 cấp THCS và lớp 10 cấp THPT. Mở rộng dần quy mô để từ năm học 2013 - 2014 dạy chính thức ngoại ngữ lớp 3, lớp 6 và lớp 10. Từ năm học 2016-2017, dạy chính thức chương trình ngoại ngữ mới cho toàn cấp học phổ thông (từ lớp 3 đến lớp 12). Nâng cao trình độ ngoại ngữ của học sinh phổ thông đến năm 2020 đạt các bậc theo KNLNN theo quy định: hoàn thành chương trình Tiểu học, học sinh đạt trình độ bậc 1 (A1); hoàn thành chương trình THCS, học sinh đạt trình độ bậc 2 (A2); tốt nghiệp THPT, học sinh đạt trình độ bậc 3 (B1).

Tỉnh sẽ thực hiện rà soát, bổ sung, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ GV, tăng cường trách nhiệm của đội ngũ GV ngoại ngữ trong việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và cả năng lực dạy học; bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho CBCC thông qua các khóa bồi dưỡng có sự tham gia của người nước ngoài kể cả trong nước hay ở nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi để GV, CBCCVC có nhiều cơ hội nâng cao trình độ ngoại ngữ; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cần thiết hỗ trợ hiệu quả việc D&HNN ở các trường phổ thông...

TS

Gửi bình luận của bạn