Hồng Ngự
Đưa vào sử dụng 4 điểm trường mới trong năm học 2012-2013

Cập nhật ngày: 24/08/2012 07:25:38

Trong năm học 2012-2013, huyện Hồng Ngự đưa vào sử dụng 4 điểm trường học mới gồm: Trường Tiểu học (TH) Long Thuận 4 (xã Long Thuận) với 16 phòng, Trường Mẫu giáo (MG) Thường Phước 1 (xã Thường Phước 1), Trường MG Thường Phước 2 (xã Thường Phước 2), Trường MG Phú Thuận A (xã Phú Thuận A) với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng từ nguồn ngân sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và địa phương. Đồng thời, huyện Hồng Ngự cũng xuất ngân sách địa phương nhiều tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp phòng học, hàng rào, nhà vệ sinh, nhà xe... ở các điểm trường: TH Long Khánh A4, TH Long Khánh A6 (xã Long Khánh A), TH Thường Thới Hậu B2, TH Thường Thới Hậu B3 (xã Thường Thới Hậu B); TH Long Thuận (xã Long Thuận); MG Phú Thuận A (xã Phú Thuận A) nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học trong năm học mới.

TIẾN ĐẠT

Gửi bình luận của bạn