Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

Cập nhật ngày: 26/05/2023 05:46:31

ĐTO - Ngày 25/5, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở “Hoàn thiện và phát triển mô hình Tổ nhân dân tự quản gắn với phát huy quyền con người, quyền công dân trên địa bàn các huyện, thành phố biên giới của tỉnh Đồng Tháp”, do Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp chủ trì thực hiện.


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Mục đích nghiên cứu của đề tài là đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện, phát triển mô hình Tổ nhân dân tự quản nhằm thúc đẩy, phát huy quyền con người, quyền công dân trên địa bàn các huyện, thành phố biên giới tỉnh Đồng Tháp.

Đề tài đánh giá thực trạng và rút kinh nghiệm về mô hình Tổ nhân dân tự quản đối với phát huy quyền con người, quyền công dân trên địa bàn các huyện, thành phố biên giới của tỉnh Đồng Tháp; xây dựng các tiêu chí để hình thành mô hình điển hình Tổ nhân dân tự quản gắn với phát huy quyền con người, quyền công dân; đề xuất một hệ thống giải pháp hoàn thiện và phát triển mô hình Tổ nhân dân tự quản nhằm thúc đẩy, phát huy quyền con người, quyền công dân trên địa bàn các huyện, thành phố biên giới của tỉnh Đồng Tháp...

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, cơ quan chủ trì đã thực hiện đầy đủ mục tiêu, nội dung theo đúng thuyết minh. Đồng thời, một số thành viên hội đồng cũng đề nghị đơn vị nghiên cứu cần hoàn thiện một số thể thức và trích dẫn tài liệu chính xác... Các thành viên hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài đạt và đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện hoàn chỉnh bản báo cáo theo đúng quy định.

Mỹ Lý

Gửi bình luận của bạn