Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà

Cập nhật ngày: 16/07/2022 06:07:37

ĐTO - Chung tay xây dựng quê hương Đất Sen hồng, thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp (Liên hiệp Hội) và các Hội thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực thực hiện các hoạt động xã hội, đặc biệt là đưa khoa học công nghệ áp dụng vào đời sống thực tế... Qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.


Ban Giám khảo Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng phỏng vấn các mô hình, sản phẩm dự thi cấp tỉnh năm 2022

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT

Hiện nay, Liên hiệp Hội có 21 Hội thành viên, 3 thành viên liên kết. Thời gian qua, các Hội thành viên, thành viên liên kết thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai, phổ biến các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của địa phương, đất nước; tích cực học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, hướng dẫn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh, 6 tháng đầu năm 2022, Liên hiệp Hội gặt hái được một số kết quả nổi bật.

Trong hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội thực hiện 6 chuyên mục “Tri thức phục vụ đời sống” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp nhằm tuyên truyền những tiến bộ kỹ thuật, hoạt động sáng tạo của người dân nhằm thúc đẩy việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nhất là việc ứng dụng kết quả từ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật vào thực tiễn cuộc sống... Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội còn xây dựng 12 kỳ chuyên trang “Trí thức Khoa học - Công nghệ” trên Báo Đồng Tháp, trong đó, tập trung tuyên truyền về tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp thích ứng với biến đổi khí hậu; truyền thông đối với hoạt động nghiên cứu khoa học; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương; đóng góp của đội ngũ trí thức vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội... Ngoài ra, Liên hiệp Hội còn phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện chuyên mục Dân vận khéo với nội dung “Liên hiệp Hội làm tốt công tác vận động nông dân sử dụng phân hữu cơ cho cây trồng”.

Đối với hoạt động khoa học và công nghệ, Liên hiệp Hội phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) xây dựng Đề án “Phát triển sản phẩm sen Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng tới năm 2030”; đồng thời phối hợp với Hội Tin học thực hiện Đề tài “Xây dựng chatbot trong hỗ trợ tư vấn thủ tục hành chính cho người dân”.

Ngoài ra, với vai trò là cơ quan thường trực, Liên hiệp Hội còn tích cực phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ 17 năm 2022 - 2023 và Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 15 năm 2022. Kết quả, Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng đã nhận được 133 mô hình, sản phẩm dự thi, đang chuẩn bị các thủ tục để chấm giải cấp tỉnh.

Trong hoạt động tư vấn phản biện, Liên hiệp Hội tổ chức thành công hội thảo tư vấn góp ý Đề án “Quản lý, thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030”. Đồng thời, trong quý III năm 2022, Liên hiệp Hội sẽ tổ chức 2 hội thảo tư vấn phản biện về “Giải pháp nâng cao vai trò hoạt động tư vấn phản biện của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật” và “Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp - Thực trạng và giải pháp”.

Đối với hoạt động xã hội, Liên hiệp Hội đã vận động Công ty Cổ phần Nước và Môi trường tỉnh Bình Dương tặng 12 tấn phân hữu cơ cho nông dân trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền là 72 triệu đồng. Qua đó, nhằm giúp nông dân chuyển đổi nhận thức sản xuất theo hướng hữu cơ, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận và bảo vệ môi trường. Vận động các mạnh thường quân tặng 1.300 cuốn tập trị giá 10 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó trong học tập; vận động và trao tặng 6.000 thang thuốc xông hơi cho người dân điều trị bệnh Covid-19. Ngoài ra, các Hội thành viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Thời gian qua, Hội Đông y thực hiện bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế các huyện, phục vụ lao động nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Các Chi hội Y học cơ sở thực hiện nhiều phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng, khám, chữa bệnh miễn phí cho 5.576 lượt người bệnh.


Lãnh đạo Liên hiệp Hội làm việc với Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng cấp huyện Lai Vung

PHÁT HUY VAI TRÒ, ĐOÀN KẾT ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC

Theo ông Lê Minh Hùng - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Tháp: “Để hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên được hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, thời gian tới, Liên hiệp Hội sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ trí thức trong tỉnh nhận thức sâu sắc trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với đất nước và sự phát triển của quê hương”. Đồng thời tiếp tục làm tốt vai trò tổ chức, tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh. Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp Hội và các Hội thành viên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong thời gian tới, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên tích cực thông tin và phổ biến kiến thức; đưa tri thức khoa học và công nghệ đến mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục phối hợp với các Hội thành viên, các ngành, các viện, trường tham gia thực hiện các đề tài, dự án về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tích cực tham gia góp ý các quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển của tỉnh thực chất, nghiêm túc và có hiệu quả.

Trong công tác xã hội, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên sẽ tiếp tục vận động xây dựng nhà tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực vận động mạnh thường quân và Nhân dân địa phương xây dựng cầu, đường nông thôn. Mặt khác, đẩy mạnh các hoạt động xã hội ở các Hội thành viên như: hiến máu nhân đạo, khám chữa bệnh và phát thuốc cho người nghèo, trẻ em tàn tật, người già, Nhân dân vùng sâu, biên giới; hỗ trợ suất học bổng cho học sinh nghèo tiêu biểu... Liên hiệp Hội sẽ tiếp tục tham gia một cách tích cực và có hiệu quả các hoạt động xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Liên đoàn Lao động tỉnh phát động...

PHẠM HÒA

Gửi bình luận của bạn