Tư vấn giải pháp nâng cao vai trò hoạt động tư vấn phản biện của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Cập nhật ngày: 05/08/2022 05:33:56

ĐTO - Đó là chủ đề hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh Đồng Tháp tổ chức vào ngày hôm qua (4/8) với sự tham dự của đại diện nhiều ngành, địa phương, chuyên gia, các Liên hiệp Hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long...


Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, ThS. Lê Minh Hùng - Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, một trong những nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng của Liên hiệp Hội là thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội (TV, PB&GĐXH) nhằm góp phần xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Mặc dù đạt được nhiều kết quả, nhưng hoạt động TV, PB&GĐXH của Liên hiệp Hội tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao như: số lượng các đề án, dự án được tư vấn, phản biện chưa nhiều trong khi đội ngũ trí thức khoa học của Liên hiệp Hội và các thành viên rất đông; chất lượng phản biện còn thấp, chưa phát hiện được nhiều mâu thuẫn và chưa có nhiều luận cứ sắc bén;...

Đại biểu dự hội thảo đã trình bày nhiều ý kiến thảo luận, tham luận tâm huyết phản ánh nhiều góc nhìn về thực trạng và kết quả thực hiện công tác TV, PB&GĐXH, đưa ra giải pháp, kiến nghị để nâng cao hoạt động tư vấn, phản biện, nổi bật là các nhóm giải pháp về thúc đẩy việc thể chế hóa các cơ sở pháp lý về TV, PB&GĐXH; vận động và tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức thực hiện nhiệm vụ TV, PB&GĐXH; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về những qui định hiện hành của Đảng, Nhà nước về hoạt động TV, PB&GĐXH; tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, địa phương; nâng cao năng lực tư duy phản biện cho cán bộ lãnh đạo, quản lý...

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn