• Làng bột SaĐéc
    Khẳng định giá trị, liên kết để phát huy
  • 01/06/2012
  • Nhằm khẳng định giá trị khác biệt của các sản phẩm sau gạo của Đồng Tháp nói chung và làng bột SaĐéc nói riêng, là cơ hội tạo mối liên kết, chia sẻ kinh nghiệm - kiến thức thị trường giữa những tác nhân sản xuất kinh doanh trong chuỗi giá trị sản phẩm sau gạo, chương trình tọa đàm “Nâng cao giá trị sản phẩm của làng bột SaĐéc” do Sở Công Thương tổ chức vừa qua đã nhận được nhiều đóng góp sẻ chia về trăn trở, về làng nghề và tìm hướng đi khả quan hơn trong thời gian tới...
  • Tập huấn kỹ năng quản trị doanh nghiệp
  • 31/05/2012
  • Sở Công Thương Đồng Tháp vừa phối hợp với Cục Công nghiệp địa phương và Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp tổ chức tập huấn kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
  • Sức lan tỏa của phong trào nông dân giỏi
  • 30/05/2012
  • Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng đã đạt kết quả toàn diện và sinh động.
Xem tin đã đăng theo ngày: