“Hợp tác phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu”

Cập nhật ngày: 18/11/2022 14:21:18

ĐTO - Đó là chủ đề chính của diễn đàn do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức vào ngày 18/11/2022. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu.


Phó Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết,  Đồng Tháp tin tưởng rằng, qua các tham luận của các diễn giả, chuyên gia sẽ góp phần quan trọng để các tỉnh soi rọi, lựa chọn những giải pháp thích ứng trước tác động của BĐKH trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh quan tâm, tổng hợp những giải pháp tại diễn đàn để tham mưu cho UBND tỉnh và giúp các sở, ngành, địa phương tiếp cận giải pháp thích ứng với BĐKH hướng tới sự phát triển theo hướng bền vững…

Diễn đàn có 2 phiên thảo luận. Trong phiên 1 – “Phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH từ chiến lược quốc gia đến kế hoạch hành động và giải pháp liên ngành, liên vùng và địa phương”, các đại biểu được diễn giả, chuyên gia chia sẻ về vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam trong triển khai chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050; giải pháp thích ứng BĐKH trong phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững vùng ĐBSCL; cơ hội và thách thức đối với vùng ĐBSCL trong phát triển kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Phiên 2 – “Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh ĐBSCL hợp tác liên vùng phát triển bền vững ĐBSCL”, các diễn giả tập trung đi sâu vào các nội dung về nâng cao hiệu quả sử dụng các phụ phẩm trong nông nghiệp; triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, thích ứng với BĐKH; phát triển xanh, tăng trưởng xanh - đề xuất một số giải pháp góp phần thích ứng BĐKH, phát triển bền vững kinh tế, xã hội ĐBSCL…

Y DU

Gửi bình luận của bạn