Đánh giá mô phỏng lan truyền mùi, đề xuất giải pháp kiểm soát mùi tại một số khu vực phát thải mùi

Cập nhật ngày: 30/11/2023 14:32:27

ĐTO - Sáng ngày 30/11, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tổ chức đánh giá, nghiệm thu Đề tài “Đánh giá mô phỏng lan truyền mùi, từ đó đề xuất giải pháp kiểm soát mùi tại một số khu vực phát thải mùi của tỉnh Đồng Tháp”.


Quang cảnh buổi đánh giá, nghiệm thu

Đề tài do PGS.TS. Hồ Quốc Bằng – Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài nhằm xác định hiện trạng mùi sinh ra từ khu vực bãi rác, khu công nghiệp và chăn nuôi; xác định bộ giải pháp giảm thiểu ô nhiễm mùi từ khu vực bãi rác, khu công nghiệp và chăn nuôi. Từ đó, xây dựng bản đồ lan truyền mức độ ô nhiễm mùi từ khu vực bãi rác, khu công nghiệp và chăn nuôi.

Bên cạnh đó, đề tài cũng góp phần thúc đẩy những ngành khoa học liên quan như khí tượng, mô hình hóa, hệ thống thông tin địa lý (GIS); phát triển và làm chủ được các nghiên cứu ứng dụng mô hình hóa trong mô phỏng ô nhiễm mùi nói riêng và ô nhiễm không khí nói chung; ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý mùi; tiết kiệm được chi phí nghiên cứu nhưng có hiệu quả cao trong công tác quản lý môi trường không khí tại địa phương.

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thống nhất nghiệm thu đề tài đạt. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu và chủ nhiệm đề tài cần bổ sung hoàn chỉnh nội dung góp ý theo kết luận của hội đồng.

TRANG HUỲNH

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn