Đồng Tháp công nhận thêm 150 sản phẩm OCOP đạt hạng từ 3 - 4 sao

Cập nhật ngày: 02/01/2023 05:33:51

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp đợt 2 năm 2022.

Theo đó, công nhận 150 sản phẩm đạt hạng từ 3 - 4 sao của 65 chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thuộc Chương trình OCOP của tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, gồm 41 sản phẩm đạt 4 sao của 10 chủ thể và 109 sản phẩm đạt 3 sao của 58 chủ thể.

Các sản phẩm đạt các hạng sao được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận; được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in, dán trên bao bì sản phẩm theo đúng quy định hiện hành. Kết quả chứng nhận phân hạng sao sản phẩm có giá trị trong 3 năm, kể từ ngày Quyết định được ký ban hành.

Đến cuối năm 2022, Đồng Tháp có 357 sản phẩm được công nhận sản phảm OCOP (272 sản phẩm đạt 3 sao và 85 sản phẩm đạt 4 sao).

Y DU

Gửi bình luận của bạn