Huyện Châu Thành

Phát triển bền vững ngành hàng nhãn

Cập nhật ngày: 23/05/2023 05:29:12

ĐTO - Để phát huy lợi thế ngành hàng chủ lực tại địa phương, thời gian qua, huyện Châu Thành triển khai nhiều nhiệm vụ trong phát triển cây nhãn theo hướng chuyên canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo hiệu quả kinh tế nâng cao sức cạnh tranh. Đồng thời chủ động xây dựng các khu vườn nhãn kiểu mẫu, kết hợp du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng...


Hợp tác xã Nông sản an toàn An Hòa chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc canh tác nhãn

Theo UBND huyện Châu Thành, trong năm 2023, địa phương hướng đến phát triển diện tích canh tác nhãn đạt hơn 2.670ha, với năng suất bình quân 15 tấn/ha; sản lượng 40.050 tấn. Trong đó, tập trung phát triển vùng nhãn các xã: An Nhơn 890ha; An Phú Thuận 462ha; An Khánh 320ha, Phú Hựu 365ha. Theo đó, diện tích có liên kết sản xuất tiêu thụ chiếm 20%; diện tích nhãn được cấp mã số vùng trồng hoặc chứng nhận các tiêu chuẩn tiên tiến gắn truy xuất nguồn gốc đạt 500ha. Phấn đấu diện tích chuyển đổi sản xuất nhãn hướng hữu cơ, nhãn hữu cơ năm 2023 đạt 2%, tương đương diện tích 53,4ha...

Để thực hiện được những kế hoạch đề ra, thời gian qua, các ngành, các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành chủ động đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng với hệ thống giao thông nội đồng và hệ thống giao thông kết nối vùng sản xuất nhãn tập trung quy mô lớn phù hợp với quy hoạch. Hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), sản xuất hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất nhằm giúp giảm giá thành đầu vào. Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và giảm nhẹ biến đổi khí hậu; đẩy mạnh việc truy xuất nguồn gốc.

Bên cạnh đó, đổi mới mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ, tổ chức liên kết với doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào, gắn kết tiêu thụ sản phẩm theo yêu cầu của doanh nghiệp, tạo khối lượng hàng hóa có chất lượng cao và đồng nhất. Huyện chú trọng phối hợp với các viện, trường trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ mới, xây dựng chương trình cải tạo giống nhằm chọn lọc cây đầu dòng; nghiên cứu lai tạo nâng cao chất lượng trái nhãn Châu Thành, hướng tới nguồn giống chất lượng cao, đồng thời bảo tồn các giống truyền thống, giống đặc hữu của địa phương.

Triển khai ứng dụng, phần mềm số hóa cơ sở dữ liệu sản xuất, thông tin thị trường để phục vụ sản xuất và định hướng thị trường tiêu thụ; tập trung nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ tiên tiến và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Ngoài ra, huyện chủ động mở rộng, tìm kiếm thị trường mới, tiềm năng nhằm đa dạng hóa thị trường, hạn chế rủi ro trong xuất khẩu...

NHẬT NAM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn