Phát triển thương mại biên giới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật ngày: 24/08/2022 10:49:41

ĐTO - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch Phát triển thương mại biên giới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch được triển khai thực hiện trên phạm vi huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và TP Hồng Ngự.


Vận chuyển giao thương hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự)

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch nhằm đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở địa bàn khu vực biên giới đạt mức tăng trưởng từ 11% - 12% hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2025. Giai đoạn 2021 - 2025, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa biên mậu qua các cửa khẩu tăng 8%/năm. Đến năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa biên mậu đạt 300 triệu USD; trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa biên mậu đạt 174,8 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu hàng hóa biên mậu đạt 125 triệu USD.

Bên cạnh đó, hoàn thành cơ bản hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp và các cửa khẩu, nhất là hai cửa khẩu quốc tế. Hoàn thành việc nâng cấp cửa khẩu Thường Phước thành cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường sông; cặp cửa khẩu Thường Phước (Đồng Tháp) - KohRoKa (Prây-veng) được bổ sung vào Nghị định thư vận tải đường bộ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia; hoàn chỉnh hồ sơ nâng cấp cửa khẩu chính Mộc Rá trình Thủ tướng Chính phủ.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, UBND tỉnh sẽ rà soát, tích hợp quy hoạch phát triển thương mại trong đó có thương mại biên giới vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng và quốc gia; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển thương mại biên giới; phát triển kết cấu hạ tầng thương mại khu vực biên giới. Đồng thời duy trì các hoạt động xúc tiến thương mại qua biên giới Đồng Tháp - Campuchia; phát triển đội ngũ thương nhân, doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn khu vực biên giới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phát triển thương mại biên giới.

Song song đó, triển khai các hoạt động khuyến khích, thúc đẩy phát triển các mặt hàng tiềm năng, lợi thế của địa phương; phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ khu vực gắn với hoạt động du lịch; phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ thương mại khu vực biên giới; kiểm tra, giám sát hoạt động thương mại biên giới...

TRANG HUỲNH

Gửi bình luận của bạn