Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay

Cập nhật ngày: 26/02/2024 05:50:36

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240226055144dt1-1.mp3

 

ĐTO - Tạo điều kiện để hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo được vay vốn sản xuất, kinh doanh, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hồng Ngự đã triển khai kế hoạch cho vay chương trình hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo giai đoạn 2021 - 2023.


Hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo huyện Hồng Ngự 
(bên phải) làm thủ tục vay vốn

Theo đó, hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo trong thời hạn 3 năm (2021 - 2023) trên địa bàn huyện Hồng Ngự sẽ được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện xem xét, hỗ trợ vốn vay để có phương án phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi... Mức vay tối đa mỗi hộ là 100 triệu đồng, lãi suất cho vay 8,25%/năm. Thời gian vay tối đa 5 năm. Để được vay vốn, các hộ gia đình thuộc đối tượng mới thoát nghèo, thoát cận nghèo liên hệ Tổ tiết kiệm và vay vốn tại địa phương, Trưởng khóm, ấp hoặc các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác của ngân hàng để được hướng dẫn làm thủ tục vay vốn.

* Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thanh Bình vừa tổ chức giải ngân 2,6 tỷ đồng cho 82 hộ dân trên địa bàn xã Tân Phú từ các chương trình ưu đãi của NHCSXH cho vay giải quyết việc làm, nước sạch vệ sinh môi trường, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Theo đó, mỗi hộ được vay từ 10 triệu - 90 triệu đồng (tùy theo đối tượng và phương án sản xuất, kinh doanh), lãi suất thực hiện theo quy định hiện hành. Trước đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tổ chức giải ngân 636 triệu đồng cho 32 hộ dân tại thị trấn Thanh Bình. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Minh Thi - Kiều Trang

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn