Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn

Cập nhật ngày: 14/11/2022 05:47:33

ĐTO - Để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 15/11/2022 - 5/2/2023, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tố giác tội phạm; tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, góp phần không để phát sinh tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, phối hợp quản lý đối tượng tại địa bàn cơ sở, nhất là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép các chất ma túy, đối tượng loạn thần “ngáo đá”, người bị bệnh tâm thần hoặc có tiền sử bệnh tâm thần có nguy cơ gây án.

Đồng thời tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy và chữa cháy.

UBND huyện, thành phố quan tâm đầu tư, hỗ trợ phương tiện, kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho lực lượng Công an, nhất là Công an cấp xã nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp lực lượng Công an củng cố vững chắc phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong Nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và Nhân dân nâng cao ý thức tự giác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; củng cố các mô hình đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư.

Đồng thời, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử các vụ án xảy ra trong đợt cao điểm để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn