UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá

Cập nhật ngày: 02/09/2022 05:51:56

ĐTO - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá.

Theo đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, rà soát, nắm tình hình cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ để chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền phương án kịp thời nhằm bình ổn thị trường; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho quá trình lưu thông, phân phối hàng hóa, dịch vụ; chủ động có các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường nhằm bảo đảm sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, góp phần kiềm chế lạm phát.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá, các biện pháp kê khai, niêm yết giá và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giá thuộc thẩm quyền của địa phương để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung các nội dung có vướng mắc, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định và quyền hạn, trách nhiệm đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá, đề nghị các doanh nghiệp chủ động rà soát phương án giá đã kê khai, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm giá, hỗ trợ người tiêu dùng, đánh giá việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động của yếu tố đầu vào, đặc biệt là chi phí xăng dầu trong yếu tố hình thành giá, trường hợp có thể giảm giá thì yêu cầu đơn vị thực hiện kê khai giảm giá kịp thời...

TRANG HUỲNH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn