Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm “Xoài Cù Lao Tây”

Cập nhật ngày: 28/02/2024 05:43:07

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240228054336dt1-1.mp3

 

ĐTO - UBND huyện Thanh Bình vừa xây dựng kế hoạch triển khai đăng ký nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm “Xoài Cù Lao Tây” - sản phẩm nông sản chủ lực đặc thù giai đoạn năm 2024 - 2025.

Kế hoạch nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản của vùng cù Lao Tây trên thị trường trong nước và nước ngoài; tạo ra sản phẩm an toàn, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, từ đó tạo điều kiện cho sản phẩm xoài ở vùng Cù Lao Tây - đặc thù của huyện có cơ hội cạnh tranh và phát triển thị trường, định hướng cho thị trường xuất khẩu; đăng ký nhãn hiệu riêng cho trái xoài, tạo điều kiện cho việc tăng cường năng lực cạnh tranh sản phẩm nông sản của huyện trên thị trường trong và ngoài nước thông qua việc độc quyền sử dụng tên gọi nhãn hiệu chứng nhận “Xoài Cù Lao Tây” trong và ngoài nước. Đồng thời tạo tiền đề hình thành vùng nguyên liệu xoài sản xuất tập thể, góp phần ổn định sản xuất, tăng năng suất, tăng chất lượng...

Theo đó, huyện tập trung vào việc thực hiện đăng ký nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm “Xoài Cù Lao Tây” với quy mô hơn 1.157ha, sản lượng khoảng 14.103 tấn/năm, tập trung tại các xã Cù Lao Tây. Bên cạnh đó, xây dựng quy trình sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm thông qua việc tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho các hộ sản xuất sản phẩm, áp dụng các quy trình tiên tiến trong nông nghiệp như: VietGap, sản xuất xoài an toàn, sản xuất xoài theo hướng hữu cơ...

Trong năm 2024, huyện thuê đơn vị tư vấn thiết kế logo, chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ cho sản phẩm trái xoài; xây dựng quy chế quản lý đăng ký nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm “Xoài Cù Lao Tây”...

TRANG HUỲNH

 

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn