Đẩy mạnh bảo vệ môi trường nông thôn

Cập nhật ngày: 08/06/2023 05:36:44

ĐTO - Theo UBND huyện Cao Lãnh, tổng diện tích đất trồng trọt của địa phương là 38.747ha, sản lượng lương thực đạt 521.119 tấn/năm... Do diện tích đất trồng trọt lớn nên lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng trong năm tương đối nhiều, gây ảnh hưởng đến môi trường.

Trên địa bàn huyện có tổng đàn bò là 2.200 con, đàn heo 18.000 con, đàn gia cầm 3.000.000 con. Đối với các cơ sở chăn nuôi quy mô vừa và lớn, công tác bảo vệ môi trường được thực hiện đúng theo quy định. Diện tích đất nuôi thủy sản trên địa bàn huyện là 1.624,6ha, tập trung chủ yếu ở các xã: Bình Thạnh, Tân Hội Trung, Mỹ Hiệp, Nhị Mỹ. Đa phần các vùng nuôi thủy sản tập trung trên địa bàn huyện đều có thủ tục về môi trường và đầu tư ao lắng, lọc để xử lý nước thải, bùn thải. Đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản nhỏ, lẻ, nước thải được xử lý sơ bộ trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Theo thống kê, khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện khoảng 81,9 tấn/ngày, công tác thu gom và xử lý rác trên địa bàn huyện do Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp thực hiện, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải đạt 64% về khối lượng. Ngoài ra, địa phương còn phối hợp xây dựng các mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác tại hộ gia đình; vận động đoàn viên, hội viên và người dân tích cực tham gia, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, ước tính khối lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát sinh trên địa bàn huyện khoảng 20,5 tấn/năm. Nhằm chung tay trong công tác bảo vệ môi trường, huyện triển khai, mở rộng mô hình thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn xã, thị trấn với 775 bể và 2 kho lưu chứa. Các vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom và xử lý đúng theo quy định. Từ năm 2020 đến nay, tổng khối lượng được thu gom, xử lý đúng quy định là 30,8 tấn.

Hiện trạng xây dựng cảnh quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới được duy trì và nhân rộng, triển khai trồng cây xanh, xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp được 103 tuyến, với tổng chiều dài trên 234km. Trong đó, số tuyến đường liên xã được trồng cây xanh xây dựng cảnh quan môi trường là 32 tuyến, chiếm 67%; số tuyến đường liên ấp, trục ấp được trồng cây xanh tạo cảnh quan là 71 tuyến, chiếm 53,7%.

Hiện tại, với hệ động thực vật phong phú, đa dạng, Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, Khu du lịch Xẻo Quít còn lưu giữ nét đặc trưng của hệ sinh thái vùng Đồng Tháp Mười. Theo báo cáo giám sát môi trường từ năm 2020 - 2022, chất lượng nguồn nước mặt trên địa bàn huyện có dấu hiệu bị ô nhiễm tại các khu vực tập trung đông dân cư, khu nuôi trồng thủy sản...

Theo UBND huyện Cao Lãnh, nguyên nhân gây ra một số vấn đề ô nhiễm môi trường ở nông thôn trên địa bàn huyện là do ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân nông thôn còn hạn chế; hoạt động chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tại vùng nông thôn nhỏ lẻ, chưa chú trọng đầu tư cho công tác thu gom và xử lý chất thải. Ngoài ra, chi phí đầu tư cho công tác thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, rác thải, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tương đối cao, nguồn ngân sách nhà nước giao chưa đáp ứng được theo yêu cầu...

Trước thực tế đó, huyện định hướng công tác quản lý và giải pháp bảo vệ môi trường nông thôn là tiếp tục mở rộng các tuyến thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện, đặc biệt trên các tuyến đường giao thông nông thôn, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác thải tại nguồn; tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng.

Đồng thời phối hợp với các ngành tỉnh thực hiện định kỳ việc quan trắc chất lượng môi trường nước, không khí trên địa bàn; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, chú trọng đầu tư xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, nâng cao tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hướng đến kiểu mẫu...

 Y DU

Gửi bình luận của bạn