Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã

Cập nhật ngày: 07/02/2021 06:12:26

ĐTO - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 42 về tăng cường quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại. Cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định pháp luật về kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trên địa bàn theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc không nhập khẩu, kinh doanh, nuôi trồng, phát triển, phóng sinh loài ngoại lai xâm hại.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động và người dân nghiêm túc thực hiện các vấn đề liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã. Cụ thể, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định pháp luật; không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật; không tiêu thụ, sử dụng các loài động vật hoang dã nguy cấp và các sản phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp; không tham gia săn, bắt, mua, bán, sử dụng các loài chim hoang dã, đặc biệt trong mùa di cư từ tháng 9 của năm trước đến tháng 4, tháng 5 của năm sau.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm), Cục Quản lý thị trường, Cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh... tăng cường phối hợp liên ngành, thanh tra, kiểm tra thường xuyên các nhà hàng, cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã, các tuyến vận chuyển hàng hóa trọng điểm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, các loài di cư.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động săn, bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ các loài chim hoang dã trong mùa di cư, đặc biệt tại các khu vực có loài chim di cư xuất hiện; kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại tại các khu vực tâm linh như đình, chùa,... xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp... tăng cường đưa tin, phát sóng các thông điệp, phóng sự, bản tin tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, các loài chim hoang dã di cư và không buôn bán, vận chuyển, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện việc ngăn ngừa, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố tăng cường hoạt động thực thi các quy định pháp luật về ngăn ngừa và kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại; chủ động theo dõi việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh nắm và chỉ đạo kịp thời.

UBND huyện, thành phố thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về nuôi trồng, phát triển, kinh doanh loài ngoại lai xâm hại; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động thông tin, báo cáo kịp thời khi phát hiện hoặc có sự bùng phát lây lan của loài ngoại lai xâm hại.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn