Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ môi trường

Cập nhật ngày: 06/12/2020 06:31:10

ĐTO - Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT); các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT.


Tăng cường bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản và các loài động vật

Tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường (ÔNMT) ở các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, cụm dân cư, các khu nuôi trồng thủy sản, khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh...

Qua đó, công tác BVMT của tỉnh đã đạt được các kết quả khả quan. Về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, tỉnh tập trung rà soát, cập nhật thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực môi trường theo hướng rút ngắn thời gian thẩm định, giải quyết hồ sơ một cửa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông. Trong năm 2020, đã tiếp nhận và xử lý 85 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực môi trường, giải quyết 100% hồ sơ đúng theo quy định.

Tỉnh đã đưa vào vận hành Hệ thống tiếp nhận và tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường tỉnh Đồng Tháp, kết nối dữ liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục từ các nhà máy có lưu lượng xả nước thải, khí thải thuộc đối tượng quan trắc tự động. Tỉnh đã chứng nhận hoàn thành việc xử lý ÔNMT triệt để và xóa tên 5 cơ sở ÔNMT nghiêm trọng; chỉ đạo UBND TP.Sa Đéc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Xử lý nước thải, chất thải cải thiện môi trường làng bột chăn nuôi heo xã Tân Phú Đông và xóa tên khỏi danh sách các cơ sở ÔNMT nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Về công tác kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các khu xử lý tập trung trên địa bàn tỉnh; hạn chế phát sinh mùi hôi, ruồi nhặng, nước rỉ rác tràn ra xung quanh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, khắc phục tình trạng ÔNMT tại các bãi rác hiện hữu.

Đối với rác thải y tế nguy hại, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế thực hiện tiêu hủy tại các bệnh viện bằng lò đốt rác y tế hoặc ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định; tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải và BVMT trong phòng, chống dịch Covid-19, dịch tả heo Châu Phi.

Về công tác kiểm tra và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo về môi trường, tỉnh tập trung chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công an tỉnh, UBND cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT, trong đó tập trung vào các cơ sở gây ÔNMT, các vùng nuôi thủy sản, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Kết quả, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 348 cơ sở, phát hiện 58 cơ sở vi phạm các quy định về BVMT, đã xử phạt với số tiền trên 4,6 tỷ đồng; tiếp nhận và giải quyết 28 vụ phản ánh, khiếu nại của công dân qua đường dây nóng về ÔNMT, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề ÔNMT trên địa bàn tỉnh.

Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực BVMT trong năm 2020 tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là trong việc thu gom, xử lý chất thải rắn. Xã hội hóa trong thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thực hiện thường xuyên, góp phần giảm thiểu rác thải phát sinh ra môi trường. Ngoài ra, một số doanh nghiệp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật cũng quan tâm thực hiện nhiều hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật (như Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Syngenta,...).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác BVMT của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, một số địa phương có các điểm nóng về ÔNMT nhưng chưa chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ khắc phục ô nhiễm. Ý thức chấp hành pháp luật về BVMT của một số tổ chức, cá nhân còn hạn chế, chưa quan tâm đầu tư cải tiến công nghệ xử lý môi trường; chủ đầu tư các dự án xã hội hóa thu gom, xử lý chất thải còn hạn chế về công nghệ, phương tiện, thiết bị dẫn đến việc triển khai các dự án còn chậm...

Năm 2021, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác BVMT. Trong đó, tỉnh tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường; xây dựng văn bản pháp luật về BVMT như quy định về BVMT đối với hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản và các loài động vật khác trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về BVMT, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; chống rác thải nhựa; tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải y tế, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại, chất thải nông nghiệp phát sinh; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở nuôi trồng thủy sản đầu tư công trình xử lý chất thải đạt quy chuẩn môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp cơ sở nuôi trồng thủy sản chưa hoàn chỉnh các thủ tục về môi trường và chưa hoàn thiện các công trình, biện pháp xử lý nước thải, bùn thải đạt quy chuẩn môi trường.

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn