Hội nghị ký kết kế hoạch hiệp đồng quản lý, bảo vệ biên giới

Cập nhật ngày: 01/03/2024 06:16:15

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240301061708dt1-4.mp3

 

ĐTO - Vừa qua, tại tỉnh Đồng Tháp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) 3 tỉnh: Long An, Đồng Tháp và An Giang tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch hiệp đồng quản lý, bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp. Đại tá Đàm Quang Ngoạt - Chỉ huy trưởng BĐBP Long An; Đại tá Nguyễn Thanh Hòa - Chỉ huy trưởng BĐBP Đồng Tháp; đại tá Trần Ngọc Châu - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP An Giang đồng chủ trì hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị ký kết kế hoạch hiệp đồng quản lý, bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp

Trong năm 2023, BĐBP 3 tỉnh đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, thường xuyên trong công tác bảo vệ biên giới, địa bàn tiếp giáp. Chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời trao đổi thông tin tình hình có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trên địa bàn khu vực. Trong năm, BĐBP các tỉnh đã phối hợp, trao đổi 106 bản tin thông báo tình hình; chỉ đạo các Đồn biên phòng tiếp giáp tổ chức tuần tra được 36 lượt, có 362 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp tuyên truyền các văn bản pháp luật được 32 lần, có 510 lượt người nghe...

Năm 2024, Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh: Long An, Đồng Tháp và An Giang thống nhất tập trung chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ và các Đồn biên phòng tiếp giáp tiếp tục duy trì công tác trao đổi tin tức, tình hình liên quan đến địa bàn nội, ngoại biên; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về biên giới...; đấu tranh, ngăn chặn, phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm khu vực biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự đoạn biên giới tiếp giáp.

Mạnh Cường

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn