Thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã

Cập nhật ngày: 07/09/2022 11:52:19

ĐTO - Đây là yêu cầu của ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) 8 tháng đầu năm 2022 và triển khai văn bản mới của Trung ương và địa phương, do Liên minh HTX tỉnh tổ chức vào sáng nay (ngày 7/9).

Đại diện các ngành liên quan, các HTX, quỹ tín dụng nhân dân đã trao đổi nhiều thông tin, nhất là các khó khăn về vốn, điều kiện vay vốn, triển khai các chính sách hỗ trợ, nguồn lực, đất đai, tài sản HTX…


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá dù còn nhiều khó khăn, 8 tháng đầu năm 2022 KTTT, hoạt động của HTX dần ổn định trở lại trong giai đoạn bình thường mới. Các HTX đã cố gắng khắc phục khó khăn, làm tốt vai trò phục vụ thành viên, nhiều mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên minh HTX tỉnh tổng hợp toàn bộ các ý kiến tại hội nghị để tham mưu UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ những khó khăn theo thẩm quyền; tập trung, phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ theo quy chế và nhiệm vụ được UBND tỉnh giao… Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố quan tâm nắm sát tình hình hoạt động của các HTX, đồng thời có chủ trương, giải pháp cụ thể để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi HTX không thể tự giải quyết được.  Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tích cực tham gia tuyên truyền vận động thành lập HTX; tham gia cùng chính quyền địa phương trong việc lựa chọn, giới thiệu những người có năng lực, tâm huyết đứng ra vận động thành lập HTX và tham gia bộ máy quản lý HTX...

Đại biểu dự hội nghị cũng được triển khai: Nghị quyết số 20 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT giai đoạn mới; Nghị định số 31 ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh; Nghị quyết số 16 ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định nội dung, mức chi hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực; đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức KTTT để thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2025;…

Tại hội nghị còn diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp về tuyên truyền phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2022-2025 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh HTX tỉnh.

Trên toàn tỉnh hiện có 1.120 tổ hợp tác (THT), tổ viên tham gia THT nông nghiệp là 51.000 tổ viên, bình quân khoảng 45 tổ viên/THT. Từ đầu năm đến nay, thành lập mới 6 hội quán.  Toàn tỉnh hiện có 121 hội quán, với hơn 6.332 hội viên; có 29 HTX được thành lập từ 30 hội quán. Từ đầu năm đến ngày 15/8, thành lập mới 6 HTX (4 HTX nông nghiệp và 2 HTX phi nông nghiệp) đạt 85,7% so với kế hoạch năm 2022 (thành lập mới 7 HTX); đã giải thể 2 HTX nông nghiệp không hoạt động. Hiện toàn tỉnh có 223 HTX (có 211 HTX đang hoạt động và 12 HTX ngừng hoạt động) với 55.975 thành viên.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh hợp tác xã tỉnh
ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Theo đánh giá, hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh dần ổn định, từng bước khẳng định HTX là một thành phần kinh tế quan trọng trong cung cấp dịch vụ và kết nối sản xuất cho các hộ nông dân để tạo ra sản phẩm có năng suất và chất lượng cao, là cầu nối gắn kết với doanh nghiệp trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, nông dân, đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… Tuy nhiên, một số ít HTX chưa phát huy vai trò đại diện thành viên tham gia ký hợp đồng liên kết và tiêu thụ giữa HTX với HTX, HTX với các tổ chức, công ty, doanh nghiệp. Năng lực hoạt động của các HTX không đồng đều, trình độ lao động đã được đào tạo nhưng chưa đáp ứng được so với xã hội phát triển hiện tại, một số nơi thành viên tham gia mang tính hình thức, chưa thu hút sự tham gia đầy đủ và phát huy tinh thần trách nhiệm của thành viên vào hoạt động, ban kiểm soát chưa quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát hoạt động HTX. Một số HTX chủ yếu hoạt động theo kinh nghiệm nên còn khó khăn trong việc tiếp cận và thực hiện quá trình chuyển đổi số…

Thành Nam

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn