Số: 06/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 03 tháng 01 năm 2023

Thông báo “Đấu giá cho thuê QSDĐ”

Cập nhật ngày: 04/01/2023 13:38:09

* Đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất công ích 5%. Tổng DT 937.457,1m2 (89 thửa), tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Tổng giá khởi điểm: 836.211.733 đồng.

* Thời gian thuê: Thời gian thuê 06 (sáu) tháng. Nộp tiền thuê đất theo quy định.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 04/01/2023 đến 15 giờ ngày 01/02/2023.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 01, 02 và đến 15 giờ ngày 03/02/2023 tại nơi có tài sản đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ: Theo Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 06/02/2023 tại UBND xã Thường Phước 1.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Ủy ban nhân dân xã Thường Phước 1. Điện thoại: 0277 3595 070 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn