Số: 200/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 16 tháng 11 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 18/11/2022 11:39:40

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự

Thanh lý tháo dỡ sàn tập dưỡng sinh và các phòng dịch vụ của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự.

Giá khởi điểm: 172.000.000đ. Bước giá: 5.000.000đ

Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 18/11/2022 đến 15 giờ ngày 29/11/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - Chi nhánh Đồng Tháp vào ngày 29, 30/11/2022 và đến 15 giờ ngày 01/12/2022.

- Tiền mua hồ sơ: 200.000đ

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 02/12/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức, phương thức bán đấu giá:

Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại 02773.854517.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn