Nhiều giải pháp thực hiện công tác gia đình trong tình hình mới

Cập nhật ngày: 23/10/2022 10:47:30

ĐTO - Thực hiện công tác gia đình (GĐ), từ đầu năm đến nay, các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của GĐ, những giá trị truyền thống của GĐ Việt Nam. Đồng thời tổ chức hội thi, họp mặt biểu dương GĐ tiêu biểu. Qua đó, từng bước phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng, chống bạo lực GĐ, lan tỏa và nâng cao nhận thức của người dân trong việc xây dựng GĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.


Thi diễn tiểu phẩm với nội dung phòng, chống bạo lực gia đình của Đội thi gia đình tiêu biểu TP Sa Đéc tại Hội thi gia đình tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, chương trình công tác về lĩnh vực GĐ. Điển hình như: Kế hoạch số 85 của Tỉnh ủy ngày 9/5/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng GĐ trong tình hình mới; Kế hoạch số 77 của UBND tỉnh ngày 8/3/2022 về việc thực hiện Chiến lược phát triển GĐ Việt Nam trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; Kế hoạch số 101 của UBND tỉnh ngày 23/3/2022 về thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong GĐ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương đã cụ thể hóa các nội dung kế hoạch trên và triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; lồng ghép thực hiện công tác GĐ vào nội dung, nhiệm vụ công tác năm của từng cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Sở VH,TT&DL thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền như: treo pa-nô, băng-rôn nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày GĐ Việt Nam 28/6, Tháng hành động phòng, chống bạo lực GĐ... vận động cán bộ, công chức, viên chức, người dân hưởng ứng xây dựng GĐ hạnh phúc, phòng, chống bạo lực GĐ. Sở VH,TT&DL còn phân phối các tài liệu về “Tiêu chí xây dựng GĐ hạnh phúc” cho các địa phương để tuyên truyền cho người dân; tổ chức Hội thi GĐ tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022; phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động” tỉnh Đồng Tháp năm 2022. Ban Chỉ đạo Xây dựng đời sống văn hóa tỉnh cũng tổ chức họp mặt, biểu dương, khen thưởng 150 hộ GĐ tiêu biểu. Qua các hoạt động đã tạo điều kiện cho công nhân, viên chức, người lao động, các GĐ tiêu biểu được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về giữ gìn hạnh phúc GĐ, từ đó khích lệ, lan tỏa thông điệp xây dựng GĐ hạnh phúc đến với mọi nhà.

Ngoài ra, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố còn phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động lồng ghép tuyên truyền về công tác GĐ thông qua các buổi họp, sinh hoạt của các chi, tổ, hội tại địa phương. Qua đó đã tuyên truyền, phổ biến cho người dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác GĐ; nội dung Luật Hôn nhân và GĐ, Luật Phòng, chống bạo lực GĐ; gìn giữ, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong GĐ nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực GĐ, hạn chế tệ nạn xã hội.

Cùng với công tác tuyên truyền, hiện nay, tại các địa phương còn duy trì hiệu quả các mô hình về phòng, chống bạo lực GĐ. Cụ thể, toàn tỉnh hiện có mô hình Câu lạc bộ GĐ phát triển bền vững tại 698 khóm, ấp; 684 Nhóm phòng, chống bạo lực GĐ; 428 đường dây nóng; 850 địa chỉ tin cậy. Các mô hình này đã tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc phòng, chống bạo lực GĐ; hỗ trợ, che chở cho các nạn nhân bị bạo lực GĐ. Đặc biệt, các địa phương còn đưa tiêu chí không có bạo lực GĐ vào bình xét danh hiệu GĐ văn hóa hàng năm, nhằm phát huy nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống bạo lực GĐ. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, các huyện, thành phố đã tổ chức hơn 26 lượt kiểm tra giám sát chuyên đề tại cơ sở về các hoạt động công tác GĐ, phòng, chống bạo lực GĐ lồng ghép với hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; giám sát hoạt động của các Câu lạc bộ GĐ phát triển bền vững. Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ về tài liệu, nội dung sinh hoạt để các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả hơn.

Với sự quan tâm của các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương trong thực hiện công tác GĐ, ý thức về phòng, chống bạo lực GĐ của người dân đã được nâng lên, góp phần kéo giảm bạo lực GĐ. Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 16 vụ bạo lực GĐ, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Thời gian tới, Sở VH,TT&DL tiếp tục phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về việc hưởng ứng xây dựng GĐ hạnh phúc, phát triển; gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của GĐ Việt Nam nhằm xây dựng con người Đồng Tháp phát triển toàn diện từ nhân cách, đạo đức lối sống, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy khóa XI về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn