Hiệu quả từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Cập nhật ngày: 21/10/2022 13:26:11

ĐTO - Trong những tháng đầu năm 2022, các hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường, hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức thực hiện phong phú, sôi nổi. Trong đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) được Ban Chỉ đạo Xây dựng đời sống văn hóa (BCĐ XDĐSVH) các cấp triển khai thực hiện và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân đã mang lại nhiều kết quả tích cực.


Người dân xã Tân Hòa, huyện Lai Vung đóng góp ngày công lao động cùng với chính quyền địa phương xây dựng các tuyến đường nông thôn

Với mục tiêu phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, BCĐ XDĐVH tỉnh đã triển khai, hướng dẫn BCĐ XDĐSVH huyện, thành phố thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH tại cơ sở năm 2022, đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa. Tiếp tục lồng ghép thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, công tác giảm nghèo bền vững và các phong trào, cuộc vận động khác. Huy động các nguồn lực xã hội xây dựng, nâng cấp các cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn.

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH được BCĐ XDĐSVH các cấp thực hiện với nhiều giải pháp. Qua đó đã tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia XDĐSVH tại nơi cư trú. Đăng ký thực hiện các danh hiệu văn hóa tại nơi cư trú, nhất là danh hiệu gia đình văn hóa. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc tang, cưới, lễ hội; chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường.

BCĐ XDĐSVH các cấp tập trung thực hiện nâng chất lượng công tác bình xét các danh hiệu văn hóa trong phong trào TDĐKXDĐSVH. BCĐ XDĐSVH tỉnh đã tổ chức tập huấn nội dung Quyết định số 548 ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn và trình tự đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa cho lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện phụ trách phong trào TDĐKXDĐSVH; Trưởng, Phó Ban công tác XDĐSVH xã, phường, thị trấn; Ban vận động XDĐSVH khóm, ấp để triển khai thực hiện công tác bình xét danh hiệu văn hóa đạt hiệu quả hơn. BCĐ XDĐSVH huyện, thành phố cũng tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động bình xét danh hiệu văn hóa tại cơ sở để thực hiện đảm bảo quy trình theo Quyết định số 548 và kịp thời hướng dẫn khắc phục những khó khăn, vướng mắc.

Ngoài ra, các ban, ngành, đơn vị là thành viên của BCĐ XDĐSVH các cấp còn triển khai phong trào “Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”. Trong 8 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động trao hơn trên 268.600 phần quà, xây dựng 79 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, với tổng trị giá hơn 105 tỷ đồng; vận động tặng trên 20.000 thẻ bảo hiểm cho hộ cận nghèo... Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và các Tổ nhân dân tự quản còn phối hợp duy trì thực hiện “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”, ra quân phát quang bụi rậm, trồng cây xanh và vận động người dân cùng thực hiện, góp phần tạo cảnh quan môi trường nông thôn thêm xanh - sạch - đẹp. Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt”, các mô hình điển hình tiếp tục được quan tâm thực hiện đã tạo động lực, khuyến khích người dân tham gia phong trào TDĐKXDĐSVH. Nhiều mô hình hiệu quả được duy trì như: “Mỗi chi hội giúp 1 hộ nghèo thoát nghèo bền vững”, “Hủ gạo nhân ái gắn với tủ đồ nhân ái”, “Xã không ma túy”, “Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập”... góp phần vào công tác an ninh trật tự, an sinh xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh và huyện, thành phố còn đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa thể thao nhằm tạo điều kiện cho người dân có nơi học tập, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Đến nay, toàn tỉnh có 1 thư viện cấp tỉnh, 9 thư viện cấp huyện, 143 phòng đọc sách ở xã, phường, thị trấn; 104 xã có Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng được xây mới, 122 Tủ sách khuyến học, 32 sân bóng đá 11 người 162 sân bóng...

Qua thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, người dân đã hưởng ứng tích cực, tham gia xây dựng và giữ vững các danh hiệu văn hóa hàng năm. Đặc biệt, người dân còn góp sức cùng chính quyền địa phương xây dựng các công trình cầu, đường nông thôn, vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh... tạo cho cảnh quan các xã vùng nông thôn thêm tươi mới và duy trì đạt các danh hiệu văn hóa hàng năm. Hiện nay, toàn tỉnh hiện có 350.178/375.292 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 93,31%; tỷ lệ ấp đạt văn hóa nông thôn mới, khóm văn minh đô thị đạt trên 99%; tỷ lệ xã văn hóa nông thôn mới đạt trên 97%; phường, thị trấn văn minh đô thị đạt 100%.

Từ đây đến cuối năm 2022, BCĐ XDĐSVH tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức bình xét, phúc tra, đánh giá công nhận các danh hiệu văn hóa; đẩy mạnh thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; nâng chất lượng công tác bình xét các danh hiệu văn hóa. Tăng cường đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa thể thao, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ người dân. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội; biểu dương các gương người tốt, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa để người dân tích cực tham gia phong trào TDĐKXDĐSVH, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn