Triển lãm sách Hồ Chí Minh sáng mãi tên Người

Cập nhật ngày: 19/05/2023 05:37:33

ĐTO - Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2023), Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lai Vung cùng Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh Cần Thơ tổ chức triển lãm sách Hồ Chí Minh sáng mãi tên Người.


Các đại biểu tham quan khu triển lãm sách Hồ Chí Minh sáng mãi tên Người

Tại triển lãm, có hơn 400 đầu sách, trong đó có hơn 110 đầu sách viết về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách về lịch sử hình thành huyện Lai Vung; quá trình phát triển đồng bằng sông Cửu Long, các địa danh lịch sử văn hóa, truyền thống cách mạng huyện Lai Vung; tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác - Lênin...

Dịp này, đại diện Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh Cần Thơ đã tặng huyện Lai Vung hơn 200 tài khoản đọc sách điện tử về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Đặng Thức

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn